zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 0060337C Wierzbowo-Linowiec

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.3.2018.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 12 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty