zamówienie na:

Dowożenie i odwożenie dzieci do i ze szkół w Lisewie i Krusinie i przedszkola w Lisewie - z terenu Gminy Lisewo, wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w okresie 1 roku szkolnego tj: od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.16.2018.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 19 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z wykonawcą.