zamówienie na:

Wymiana instalacji wewnętrznej c.o. wraz z wykonaniem kotłowni opalanej gazem ziemnym i zewnętrzną instalacją gazową w pawilonie wielofunkcyjnym w Lisewie

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.19.2018.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 21 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z wykonawcą.