zamówienie na:

Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego użyteczności publicznej wraz z wymianą stolarki zewnętrznej

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.25.2018.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 13 listopada 2018  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z wykonawcą.