zamówienie na:

Dostawa kruszywa wapiennego frakcji 0 – 63 mm do wykonania remontu dróg na terenie Gminy Lisewo w ilości około 2200 ton

zamawiający: Gmina Lisewo, ul. Chelmińska 2, 86-230 Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.2.2019.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 26 marca 2019  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięto postępowanie - zawiadomienie w załączeniu 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Do wszystkich (798kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu (4391kB) pdf

SIWZ wraz z Zał. Nr 1 - 4 do SIWZ (14117kB) pdf

Zał. Nr 5 do SIWZ - Wzór umowy (75kB) pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert (587kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Paweł Kowal
Opublikował: Paweł Kowal (18 marca 2019, 13:17:33)

Ostatnia zmiana: Paweł Kowal (31 maja 2019, 10:00:15)
Zmieniono: Rozstrzygnięto postępowanie - zawiadomienie w załączeniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 209