zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lisewo i Pniewite w gminie Lisewo.

zamawiający: Gmina Lisewo, ul. Chelmińska 2, 86-230 Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.3.2019.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 19 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięto postępowanie - zawiadomienie w załączeniu