Odpady komunalne

Odpady komunalne

Odpady rolnicze

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnychZgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw [...]

Odpady komunalne

Do pobrania deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych - od 01.01. 2021 r.Kliknij przycisk Podpisz lub sprawdź dokument.Dodaj z dysku lokalnego dokument (plik) — kliknij Wybierz dokument [...]

metryczka