Witamy na stronie Urzędu Gminy w Lisewie.
Tutaj załatwisz na przykład dowód osobisty, sprawy związanie ze ślubem, narodzinami dziecka, ze śmiercią kogoś bliskiego, zameldowaniem, ochroną środowiska, nowymi inwestycjami, zamówieniami publicznymi, odpadami komunalnymi, lokalnymi podatkami, oświatą, wynajmiesz świetlicę wiejską, uzyskasz pomocy radcy prawnego.

Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (zwana „osobą uprawnioną”) ma prawo do:
 - skorzystania z usług tłumacza języka migowego,
 - załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej,
 - kontaktu z urzędem za pomocą udostępnionych usług pozwalających na komunikowanie się.

 

Środki wspierające komunikowanie się
W Urzędzie Gminy w Lisewie dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się:
 - poczta elektroniczna – sekretariat@lisewo.com
 - faks – tel. 56 676 86 14, numer wewnętrzny 32
 - elektroniczna skrzynka podawcza-  www.epuap.gov.pl – Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka
 - telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie – tel. 56 676 86 14

 

Tłumacz języka migowego
Osoba uprawniona ma prawo skorzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy w Lisewie. W tym celu na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem osoba zainteresowana pomocą tłumacza powinna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa tłumacza przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

Jak dokonać zgłoszenia?
Aby skorzystać z usług Urzędu należy co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić formularz zgłoszeniowy i po wypełnieniu odesłać jedną z wybranych metod:
 - pisemnie na adres: Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo
 - faksem – tel. 56 676 86 14, numer wewnętrzny 32
 - telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie – tel. 56 676 86 14
 - pocztą elektroniczną – e-mail: sekretariat@lisewo.com
 - za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej-  www.epuap.gov.pl – Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka
 - lub dostarczyć osobiście – Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo, pierwsze piętro, pokój numer dwanaście

 

Załatwianie sprawy przy pomocy osoby przybranej
Osoba uprawniona w celu komunikowania się z urzędem może korzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu porozumiewania się w załatwieniu spraw w Urzędzie Gminy w Lisewie.

Poniżej do pobrania zgłoszenie dotyczące bezpłatnej asysty tłumacza języka migowego:

Formularz zgłoszeniowy