W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

POSTANOWIENIE NR 30/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU I z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Lisewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i2418 oraz z 2023 r. poz. 497) w związku z komunikatem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie określenia terminu przekazania przez gminy do Państwowej Komisji Wyborczej danych o wyborcach oraz uaktualnienia przez komisarzy wyborczych opisów granic obwodów głosowania oraz okręgów wyborczych (Dz. U. poz. 625), Komisarz Wyborczy w Toruniu I postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się aktualizacji opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Lisewo ustalonych postanowieniem Nr 12/2020 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie podziału Gminy Lisewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 1468 z 2020 r.) zmienionym postanowieniem Nr 23/2020 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 5 czerwca 2020 r.

§ 2. Załącznik do postanowienia,o którym mowa w § 1, uwzględniający aktualizację opisu granic obwodów głosowania, otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego postanowienia.

§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Lisewo, Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 4. Na postanowienie wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Toruniu I. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu I.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Lisewo.

Komisarz Wyborczy w Toruniu I

Jacek Grela

Załączniki

Powiadom znajomego