W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 32

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com


Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 32

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com


Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Statystyki oglądalności BIP od dnia 19.10.2020

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Pomoc administracyjna 571
Dane podstawowe 335
Podinspektor ds. Realizacji projektu „Kluby seniora w Gminie Lisewo” 112
Kierownictwo urzędu 99
Informacja dla osób niesłyszących 73
Rachmistrz spisowy 52
Godziny pracy 50
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o mocy 6,5 MWp w Piątkowie na dz. o nr. ew. 42/2 i 43/3 44
Zakres działania i zadania gminy 34
Numery kont bankowych 31
Budowa stacji gazowej o przepustowości Q= 35000 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą... 21
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej 18
Zwrot podatku akcyzowego 18
Zarządzanie kryzysowe - podstawowe informacje 15
Wzory informacji i deklaracji podatkowych 13
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 13
Natalia Szpręglewska 12
Rok 2021 11
Wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej Gminy Lisewo w 2021 roku. 10
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 9
Obowiązek meldunkowy 9
Ustalenie warunków zabudowy 9
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 8
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie – wniosek o przyznanie 8
Podział nieruchomości 8
Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego 8
Utylizacja i wywóz wyrobów azbestowych 8
Zawarcie małżeństwa i sporządzenie aktu małżeństwa 8
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Lisewo 7
Sprostowanie aktu stanu cywilnego 7
Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL 7
Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lisewo 7
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 7
Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę 7
Oświadczenie o uznaniu dziecka 6
Rozgraniczenie nieruchomości 6
Stypendium szkolne 6
Wniosek o nadanie numeru PESEL 6
Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości 6
Wpisanie do rejestru wyborców 6
Wydanie oświadczenia do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 6
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i naliczenie stosownych opłat 6
Wydawanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych 6
Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu 6
Odpady rolnicze 5
Oświadczenie osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 5
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby 5
Rejestr Danych Kontaktowych 5
Rejestracja urodzeń 5
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy Lisewo 148
Zarządzenie nr 9/2021 23
Budowa stacji gazowej o przepustowości Q= 35000 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą... 21
Zarządzenie nr 10/2021 19
Zarządzenie nr 11/2021 17
Zarządzenie nr 13/2021 17
Zarządzenie nr 12/2021 16
Zarządzenie nr 8/2021 12
Zarządzenie nr 2/2021 10
Zarządzenie nr 3/2021 10
Zarządzenie nr 1/2021 9
Zarządzenie nr 1/2021 9
Zarządzenie nr 14/2021 7
Zarządzenie nr 7/2021 7
Zarządzenie nr 15/2021 6
Zarządzenie nr 4/2021 6
Zarządzenie nr 5/2021 6
Zarządzenie nr 6/2021 6
Zarządzenie nr 3/2021 5
Zarządzenie nr 2/2021 3
Zestawienie nr 1/2021 3
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Stałe komisje Rady Gminy 2018 - 2023 42
Skład 29
Uchwała nr XXVI/171/2021 19
Uchwała nr XXVI/168/2021 18
Uchwała nr XXVI/176/2021 18
Zadania i uprawnienia 16
Uchwała nr XXVI/169/2021 15
Uchwała nr XXVI/172/2021 14
Uchwała nr XXVI/173/2021 14
Uchwała nr XXVI/170/2021 13
Uchwała nr XXVI/174/2021 12
Uchwała nr XXVI/175/2021 12
Pakiet profilaktyczny 9
Protokół nr XXV/2020 8
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Lisewo 7
Termin XXVI Sesji Rady Gminy 3
XXVI Sesja Rady Gminy – 3 lutego 2021 r. 3
Statystyki strony Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rachmistrz spisowy 52
Informacje 21
Wykaz 19
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej 18
Upowszechnianinie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna w 2021 r. na terenie gminy Lisewo. 13
Wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej Gminy Lisewo w 2021 roku. 10
Budżet na 2021 rok 6
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 3
Sprawozdania finansowe za rok 2020 2
Statystyki strony Jednostki Gminne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Podstawowe informacje 28
Podstawowe informacje 24
Podstawowe informacje 18
Informacje 17
Podstawowe informacje 17
Informacje 16
Informacje 15
Informacje 15
Informacje 14
Informacje 13
Informacje 13
Informacje 13
Informacje 12
Informacje 11
Informacje 11
Informacje 11
Informacje 11
Informacje 11
Podstawowe informacje 10
Informacje 9
Informacje 9
Podstawowe informacje 9
Informacje 7
Podstawowe informacje 7
Statystyki strony RODO
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ogólna 16
Udzielanie zamówień publicznych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych 8
Organizacja transportu osób niepełnosprawnych oraz dowozu osób objętych szczepieniami przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 6
Transmitowanie i utrwalanie posiedzenia rady gminy przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk 6
Budżet Obywatelski 5
Rekompensata utraconego wynagrodzenia oraz dochodu w związku z powołaniem do odbycia ćwiczeń wojskowych 5
Umów cywilnych pozostałych 5
Klauzula informacyjna - dotyczy umów cywilnych 4
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) 4
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania wizerunku osoby   4
Obsługa korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji 4
Informacja o środowisku  3
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 3
Pomoc materianla i stypendia dla uczniów 3
Przeprowadzenie naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych 3
Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej 3
Rejestracja wyborców oraz organizacja przebiegu wyborów 3
Składanie podania do Urzędu Gminy 3
Wezwanie  3
Wydanie zaświadczenia 3
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną 3
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 3
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, reklam, tymczasowych ogródków gastronomicznych, handlowych i usługowych, ekspozycji i promocji towaru 3
Zawiadomienie o przekazaniu sprawy zgodnie z właściwością  3
Zgłoszenie/wniosek zamiaru usunięcia drzewa   3
Obrót nieruchomościami 2
Bonifikata od opłaty z tytuły przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2
Dla par małżeńskich wnioskujących o medal za długoletnie pożycie małżeńskie 2
Klauzula dotycząca przetwarzania danych osób zapraszanych na uroczystości, wydarzenia kulturalne, sportowe i inne 2
Klauzula informacyjna wobec osób, które będą rejestrowane przy wejściu do urzędu 2
Obsługa potwierdzeń umowy dzierżawy dla celów ubezpieczenia społecznego rolników 2
Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 2
Podatki 2
Podział nieruchomości 2
Realizacja zadania publicznego 2
Urząd Stanu Cywilnego 2
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości 2
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 2
Wpisanie przedsięwzięcia na listę projektów realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 2
Wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału 2
Wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy 2
Wydanie zaświadczenia z projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2
Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej 2
Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy 2
Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. I 2
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu: składowania materiałów, ustawienia rusztowań oraz urządzeń związanych z budową lub remontem budynku, umieszczania elementów budynku 2
Wydawanie warunków zabudowy 2
Zajęcie pasa drogowego, lokalizacja zjazdu lub przebudowa zjazdu  2
Świadczenia Osobiste i Rzeczowe 1