W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Ostatnio opublikowane:

Znak sprawy: Budowy gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, część 1 odcinek Gustorzyn - Gardeja wraz z inf
Znak sprawy Budowy gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, część 1 odcinek Gustorzyn - Gardeja wraz z inf
Znak pisma SG-V.7430.11.2022
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis MARSZAŁEKWojewództwa Kujawsko-Pomorskiego Toruń, 20 maja 2022 r. SG-V.7430.11.2022 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 41 ust. 3 i art. 80 ust. 3 ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze(Dz. U. z 2021 r., poz. 1420 ze zm.), zawiadamiam, iż w dniu 20 maja 2022 r. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wydał decyzję znak: ŚG-V.7430.11.2022, zatwierdzającą na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Gdańsku, Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno inżynierskie dla budowy gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn Wicko, część 1 odcinek Gustorzyn - Gardeja wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi. Wobec powyższego, Strony postępowania (wg wykazu i mapy opublikowanej pod adresem:https://bit.ly/3uYg1cV) mogą zapoznać się z treścią niniejszej decyzji w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska - Biuro Geologa wojewódzkiego, ul. Targowa 13/15, pokój nr 112, (tel.: 56 621 58 75, 602 132 158), w godzinach pracy urzędu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Powyższą informację podaję do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń urzędów gmin (wg rozdzielnika) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Z up. Marszałka Województwa Marek Kachnic Geolog Wojewódzki
Znak sprawy: Budowa sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody do projektowan
Znak sprawy Budowa sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody do projektowan
Znak pisma RGiI.6733.2.2022.MS
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Lisewo, dn. 18.05.2022 r. Znak: RGiI.6733.2.2022.MS OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) WÓJT GMINY LISEWO zawiadamia, że w dniu 18.05.2022 r. na wniosek Wiesława Mikołajczuka, ul. Polna 101/15, 87-100 Toruń, działającego z upoważnienia Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo, została wydana decyzja nr 1/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody do projektowanego rowu melioracyjnego w miejscowości Kamlarki na terenie obejmującym działki numer nr 85 i 86/3 (w części), obręb geodezyjny Kamlarki 0005, gm. Lisewo, wydanej na rzecz Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo. Wszystkich zainteresowanych sprawą informuję, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, pok. nr 8, w następującym wymiarze czasu pracy urzędu: poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7:30 – 15:15 oraz wtorki w godzinach od 7:30 do 16:30. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Lisewo w terminie 14 dni od daty dokonania zawiadomienia o wydaniu decyzji. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn zm.) niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Z up. Wójtainż. Marika Stafiej
Stanowisko: Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie
Stanowisko Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie
Miejsce pracy Zespół Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Gminy w Lisewie
zarządzenie nr: 38/2022
zarządzenie nr 38/2022
wydane przez WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie
Status obowiązujące
Znak sprawy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ewidencyjnych nr 4/4, 4/25, 4/15, 163, 158, 55, 4/2
Znak sprawy Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ewidencyjnych nr 4/4, 4/25, 4/15, 163, 158, 55, 4/2
Znak pisma RGiI.6733.2.2022.MS
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Lisewo, dn. 16.05.2022 r. Znak: RGiI.6733.2.2022.MS OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 503) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn zm.) WÓJT GMINY LISEWO zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do rozstrzygnięcia sprawy i zakończenia postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Pana Adama Gowińskiego, Pracownia Projektów Inżynierii Środowiska SANEXIM Adam Gowiński, ul. Szosa Chełmińska 26, 87- 100 Toruń, będącego pełnomocnikiem Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ewidencyjnych nr 4/4, 4/25, 4/15, 163, 158, 55, 4/27, 15/22, 4/17, 4/16, 73 i 15/21 (w części), obręb geodezyjny Lipienek, gm. Lisewo. Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w szczególności przed wydaniem decyzji wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, pok. nr 8, w następującym wymiarze czasu pracy urzędu: poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7:30 – 15:15 oraz wtorki w godzinach od 7:30 do 16:30 w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) Wójt Gminy Lisewo zawiadamia, że ze względu na trwający termin przeznaczony do wypowiedzenia się stron postępowania na temat zebranych dowodów i materiałów, rozpatrzenie przedmiotowej sprawy nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku. Ponadto na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) informuję, iż stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia na bezczynność organu lub przewlekłość postępowania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Lisewo. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Z up. Wojta inż. Marika Stafiej

Informacja o wynikach konkursu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna w 2022 r. na terenie gminy Lisewo

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego ogłoszonego Zarządzeniem nr 22/2022 Wójta Gminy Lisewo z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna w 2022 r. na terenie gminy Lisewo. Nr oferty: 2/2022 Nazwa oferenta: Ludowy Klub Sportowy VICTORIA w Lisewie Nazwa zadania: Zorganizowane szkolenie...

zarządzenie nr: 35/2022
zarządzenie nr 35/2022
wydane przez WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok samorządowej instytucji kultury
Status obowiązujące

Treść petycji

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 , 583). Dane Podmiotu wnoszącego petycję znajdują się poniżej oraz w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia...

zarządzenie nr: 33/2022
zarządzenie nr 33/2022
wydane przez WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok
Status obowiązujące