W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Ostatnio opublikowane:

zarządzenie nr: 9/2023
zarządzenie nr 9/2023
wydane przez WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia
w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do Gminnego Przedszkola i klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 8/2023
zarządzenie nr 8/2023
wydane przez WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia
w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola i klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie.
Status obowiązujące

Obwieszczenie - Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 252/2 w obrębie Robakowo, gmina Stolno

Treść - Obwieszczenie o przedłużeniu terminu - Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 252/2 w obrębie Robakowo, gmina Stolno   Wójt Gminy Stolno Stolno 112 86-212 Stolno                            Stolno, dnia 25 stycznia 2023 r. SRLiOŚ.6220.18.2022.AS   Obwieszczenie  Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 36 i art. 49...

Tożsamość składającego: Katarzyna Kołodziejek
Tożsamość składającego Katarzyna Kołodziejek

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Budowa 1- 4 instalacji fotowoltaicznych pn. Piątkowo II, na terenie działki nr ew. 29 w m. Piątkowo, o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania

Treść - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa 1- 4 instalacji fotowoltaicznych pn. Piątkowo II, na terenie działki nr ew. 29 w m. Piątkowo, o mocy do 4,5 MW   Lisewo, dnia 24.01.2023 r. RGiI.6220.12.2022.PK ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania    Na podstawie art. 61 § 1, § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks...

Znak sprawy: Budowa linii kablowej SN-15kV i nn-0,4, przebudowa i demontaż linii napowietrznej SN-15kV i nn-0,4kV
Znak sprawy Budowa linii kablowej SN-15kV i nn-0,4, przebudowa i demontaż linii napowietrznej SN-15kV i nn-0,4kV
Znak pisma RGiI.6733.8.2022.MS
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) WÓJT GMINY LISEWO zawiadamia, że w dniu 23.01.2023 r. na wniosek ENERGA OPERATOR S.A., Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, reprezentowanej przez Pana Łukasza Piłata, zam. ul. Ikara 1/10, 86-300 Grudziądz, została wydana decyzja nr 1/2023 w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Lisewo nr 4/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy linii kablowej SN-15kV i nn-0,4, przebudowie i demontażu linii napowietrznej SN-15kV i nn-0,4kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz demontażu istniejącej stacji transformatorowej, na działkach ewidencyjnych numer 40/15, 40/4, 40/22, 40/9, 81/7, 99, 61/2, 67/4, 67/6, 67/11, 67/12 położonych w miejscowości Mgoszcz, obręb ewidencyjny Mgoszcz, gmina Lisewo.Wszystkich zainteresowanych sprawą informuję, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, pok. nr 8, w następującym wymiarze czasu pracy urzędu: poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7:30 – 15:15 oraz wtorki w godzinach od 730 do 16:30.Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Lisewo w terminie 14 dni od daty dokonania zawiadomienia o wydaniu decyzji. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn zm.) niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Z up. Wójta inż. Marika Stafiej
zarządzenie nr: 7/2023
zarządzenie nr 7/2023
wydane przez WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia
w sprawie wyznaczenia Kierownika Kancelarii Niejawnej
Status obowiązujące
uchwała nr: LI/332/2023
uchwała nr LI/332/2023
jakiego organu Rady Gminy Lisewo
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2023.482
uchwała nr: LI/335/2023
uchwała nr LI/335/2023
jakiego organu Rady Gminy Lisewo
z dnia
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2023 r.
status uchwały obowiązująca