W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Ostatnio opublikowane:

Znak sprawy: Budowa stacji transformatorowej słupowej i budowie linii kablowej nn i SN na działkach ewidencyjnych
Znak sprawy Budowa stacji transformatorowej słupowej i budowie linii kablowej nn i SN na działkach ewidencyjnych
Znak pisma RGiI.6733.5.2021.MS
Rodzaj dokumentu projekt decyzji
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn zm.) WÓJT GMINY LISEWO Zawiadamia, że został sporządzony projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej słupowej i budowie linii kablowej nn i SN na działkach ewidencyjnych nr 313/5 (w części), 310/2 (w części), 307/3 (w części), 316, 321/3 (w części), 321/8 (w części), 313/9 (w części), 315/3 i 315/5, obręb geodezyjny Lisewo 0011,gm. Lisewo, który przygotowała osoba spełniającą warunki określone w art. 50 ust. 4 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.). W związku z tym, że teren przeznaczony pod inwestycje jest wykorzystywany na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, projekt decyzji wymaga uzgodnienia ze Starostą Chełmińskim oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w trybie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.). W związku z powyższym na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn zm.) pismem z dnia 28.10.2021 r. zwrócono się do Starostwa Powiatowego w Chełmnie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Toruniu o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji. W związku z tym, że teren przeznaczony pod inwestycje znajduje się przy drodze wojewódzkiej, projekt decyzji wymaga uzgodnienia z Rejonowym Zarządem Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1-go Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno w trybie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.). W związku z powyższym na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn zm.) pismem z dnia 28.10.2021 r. zwrócono się do Rejonowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1-go Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn.), strony postępowania uprawnione są do czynnego udziału w każdym studium postępowania, w tym do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym. W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, pok. nr 8, w następującym wymiarze czasu pracy urzędu: poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7:30 – 15:15 oraz wtorki w godzinach od 7:30 do 16:30. Z up. Wójtainż. Marika Stafiej
Znak sprawy: Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji trans
Znak sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji trans
Znak pisma RGiI.6733.5.2021.MS
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn zm.) WÓJT GMINY LISEWO zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do rozstrzygnięcia sprawy i zakończenia postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Pana Mieczysława Szczygieł, P.P.H.U. „ REMIS”, Klamry 93, 86-200 Chełmno, działającego z upoważnienia firmy ENERGA- OPERATOR S.A., Rejon Dystrybucji Grudziądz, ul. M. C. Skłodowskiej 6/7, 86-300 Grudziądz, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej słupowej i budowie linii kablowej nn i SN na działkach ewidencyjnych nr 313/15 (w części), 310/2 (w części), 307/3 (w części), 316, 321/3 (w części), 321/8 (w części), 313/9 (w części), 315/3 i 315/5, obręb geodezyjny Lisewo 0011,gm. Lisewo. Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w szczególności przed wydaniem decyzji wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, pok. nr 8, w następującym wymiarze czasu pracy urzędu: poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7:30 – 15:15 oraz wtorki w godzinach  od 7:30 do 16:30 w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia.Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) Wójt Gminy Lisewo zawiadamia, że ze względu na trwający termin przeznaczony do wypowiedzenia się stron postępowania na temat zebranych dowodów i materiałów, rozpatrzenie przedmiotowej sprawy nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku. Ponadto na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) informuję, iż stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia na bezczynność organu lub przewlekłość postępowania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Lisewo. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Z up. Wójta inż. Marika Stafiej

Termin XXXV Sesji Rady Gminy Lisewo

Lisewo, dnia 2021-11-22 RADA GMINY LISEWO   ORGiGN.0002.35.2021.JG OGŁOSZENIE Zgodnie z § 1 ust. 1 Regulaminu Rady Gminy Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z 2016 r. poz. 4229, z 2018 r. poz. 4612) informuję, że na   dzień 30 listopada 2021 r. na godz. 9:00 został wyznaczony...

Uchwała Nr 1/WPF/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie wydania

Uchwała Nr 1/WPF/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie wydania Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 i ust. 4...

Uchwała Nr 1/P/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Lisewo

Uchwała Nr 1/P/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Lisewo Działając na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) art....

zarządzenie nr: 63/2021
zarządzenie nr 63/2021
wydane przez WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lisewo
Status obowiązujące