W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Ostatnio opublikowane:

Tożsamość składającego: Bartosz Jaworski
Tożsamość składającego Bartosz Jaworski
Tożsamość składającego: Sławomir Wojdyła
Tożsamość składającego Sławomir Wojdyła
Znak sprawy: Rozbudowai przebudowa gminnej stacji wodociągowej w Krajęcinie w Gminie Lisewo, na działce nr 57/8,
Znak sprawy Rozbudowai przebudowa gminnej stacji wodociągowej w Krajęcinie w Gminie Lisewo, na działce nr 57/8,
Znak pisma RGiI.6733.3.2024.MS
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Lisewo, dn. 10.07.2024 r. Znak: RGiI.6733.3.2024.MS OBWIESZCZENIE w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Lisewo nr 5/2022 z dnia 1 września 2022 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 572) WÓJT GMINY LISEWO zawiadamia, że w dniu 10.07.2024 r. na wniosek Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo, reprezentowanej przez Pana Wiesława Mikołajczuka, zam. ul. Polna 101/15, 87-100 Toruń została wydana decyzja nr 5/2024 w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Lisewo nr 5/2022 z dnia 1 września 2022 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie gminnej stacji wodociągowej w Krajęcinie w Gminie Lisewo, na działce nr 57/8, 57/20 i 57/17, obręb geodezyjny Krajęcin 0007, gmina Lisewo. Wszystkich zainteresowanych sprawą informuję, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, pok. nr 8, w następującym wymiarze czasu pracy urzędu: poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7:30 – 15:15 oraz wtorki w godzinach od 7:30 do 16:30. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Lisewo w terminie 14 dni od daty dokonania zawiadomienia o wydaniu decyzji. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn zm.) niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Z up. Wójta mgr inż. Marika Stafiej
zarządzenie nr: 49/2024
zarządzenie nr 49/2024
wydane przez WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 48/2024
zarządzenie nr 48/2024
wydane przez WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Status obowiązujące
Znak sprawy: Budowa budynku garażowego (na maszyny rolnicze), zmiany pokrycia dachu budynku gospodarczego, budowy
Znak sprawy Budowa budynku garażowego (na maszyny rolnicze), zmiany pokrycia dachu budynku gospodarczego, budowy
Znak pisma RGiI.6733.17.2024.MS
Rodzaj dokumentu zgromadzenie materiału dowodowego
Data ważności ogłoszenia
Opis Lisewo, dn. 05.07.2024 r. Znak: RGiI.6733.17.2024.MS OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego Na podstawie art. 53 ust. 1 i 1c ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) WÓJT GMINY LISEWO Zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do rozstrzygnięcia sprawy i zakończenia postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Pana Rafała Dziubaka w sprawie ustalenia warunków zabudowy w zakresie budowy budynku garażowego (na maszyny rolnicze), zmiany pokrycia dachu budynku gospodarczego, budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny i budowy sześciu silosów zbożowych z infrastrukturą towarzyszącą w zabudowie zagrodowej dla terenu obejmującego działkę nr 34/1 (w części), obręb geodezyjny Kornatowo 0006, gmina Lisewo. Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w szczególności przed wydaniem decyzji wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, pok. nr 8, w następującym wymiarze czasu pracy urzędu: poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7:30 – 15:15 oraz wtorki w godzinach od 7:30 do 16:30 w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, termin i zasady przeglądania akt sprawy uprzejmie proszę uzgodnić telefonicznie z pracownikiem prowadzącym sprawę. Jednocześnie informuję, że przeglądanie akt sprawy jest prawem strony, a nie obowiązkiem i od jego spełnienia nie jest zależne wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) Wójt Gminy Lisewo zawiadamia, że ze względu na trwający termin przeznaczony do wypowiedzenia się stron postępowania na temat zebranych dowodów i materiałów, rozpatrzenie przedmiotowej sprawy nastąpi w terminie do dnia 31.08.2024 roku. Ponadto na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r., poz. 572) informuję, iż stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia na bezczynność organu lub przewlekłość postępowania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, które należy wnieść za pośrednictwemWójta Gminy Lisewo. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Z up. Wójta mgr inż. Marika Stafiej

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1632C Lisewo - Mgoszcz

Treść - Zawiadomienie o zebraniu dowodów - postępowanie w spr. wyd. dec. środ. - Przebudowa drogi gminnej w m. Mgoszcz Wójt Gminy Lisewo                                                                                         Lisewo, dnia 05.07.2024 r. RGiI.6220.7.2024.PK ZAWIADOMIENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w...

zarządzenie nr: 41/2024
zarządzenie nr 41/2024
wydane przez WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia
w sprawie ZARZĄDZENIE NR 41/2024 WÓJTA GMINY LISEWO z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 46/2024
zarządzenie nr 46/2024
wydane przez WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 42/2024
zarządzenie nr 42/2024
wydane przez WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Status obowiązujące