W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Lisewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Gminy w Lisewie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-05.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-04-05.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Gminy w Lisewie.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Michał Lewandowski. Kontakt: michal@lisewo.com, tel. 56 676 86 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Gminy w Lisewie odpowiada Michał Lewandowski, michal@lisewo.com, tel.56 676 86 14.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja

Budynek Urzędu Gminy w Lisewie znajduje się przy ul. Chełmińskiej 2 w miejscowości Lisewo.

Parking

Interesanci Urzędu Gminy mogą korzystać  z  przeznaczonego dla nich parkingu utwardzonego znajdującego się za budynkiem Gminy. Przy budynku zostało wyznaczone miejsce postoju dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku

Z parkingu do stref wejściowych prowadzi wolna od przeszkód utwardzona nawierzchnia. Do wnętrza budynku można dostać się dwoma wejściami- wejście 1 (o szerokości 100 cm w świetle ościeżnicy) od strony ul. Chełmińskiej zapewniające  dostęp dla osób  niepełnosprawnych pozbawione przeszkód architektonicznych, oraz  wejście 2 (o szerokości 90 cm w świetle ościeżnicy)  od strony parkingu do którego prowadzą schody wyposażone obustronnie w poręcze.

Przy każdym wejściu jest zamontowany system wezwania asysty.

Informacje o budynku

Budynek Urzędu Gminy w Lisewie jest budynkiem dwukondygnacyjnym, dostęp na piętro jest możliwy tylko schodami. Budynek nie posiada wyposażenia w windę i podnośniki.

Poza schodami na ciągach komunikacyjnych w budynku nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków itp. Zapewniona jest także właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się.

W budynku znajdują się dwie toalety na piętrze budynku. W jednej z toalet został zainstalowany sznurowy gong alarmowy. Toalety nie są w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ułatwienia

Każda osoba ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu dostępności architektonicznej ma zapewnione wsparcie pracownika Urzędu Gminy.
Obsługa interesantów dla których dostęp na piętro budynku z uwagi na barierę architektoniczną w postaci schodów jest utrudniony bądź niemożliwy odbywa się w biurze numer 6 znajdującym się po prawej stronie bezpośrednio za wejściem do budynku od strony ulicy.

Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do budynku z psem asystującym bądź z psem przewodnikiem.

W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna oraz cyfrowa lupa.
Wszystkie pomieszczenia są oznaczone tabliczkami zawierającymi oznaczenia w alfabecie brajla.

Krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu schodów są oznaczone listwami kontrastowymi.

Dodatkowe informacje

Urząd Gminy udostępnia możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Potrzebę skorzystania z takiej pomocy należy zgłosić na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie.

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi interesantów ze szczególnymi potrzebami stopniowo planujemy kolejne remonty i usprawnienia.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Powiadom znajomego