W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy ewidencja ludności i dowody osobiste
Komórka odpowiedzialna Ewidencja ludności i dowody osobiste

Miejsce załatwienia sprawy:

  • Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86 – 230 Lisewo, parter, pok. nr 5 – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste
  • tel. 56 676 86 14 (wewn. 14)
  • e-mail: usc@lisewo.com

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 7 lipca 2023 o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości  (Dz.U. z 2023, poz. 1394)
  • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (Dz. U. z 2022, poz.1119 r. ze zm.);
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.);
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2023 poz. 2111)
  • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL (Dz. U.  poz. 2485);

Ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu, np. umowy kredytu lub pożyczki wejdzie w dniu 1 czerwca 2024 r. Do tego czasu będzie można zastrzegać lub cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale skutki prawne będą oddziaływały na zdarzenia, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.

I.  Czynność osobista w organie gminy (od 17 listopada 2023 r.):

1. Zastrzeżenie numeru PESEL:

1) Pełnoletni obywatel polski lub cudzoziemiec posiadający numer PESEL składa osobiście w organie dowolnej gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem wypełniony wniosek  „Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL”.

2) W przypadku niemożności osobistego złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

3) W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o zastrzeżenie numeru PESEL może złożyć osobiście w dowolnym organie gminy opiekun prawny albo kurator.

4) Tożsamość obywatela polskiego potwierdzana jest na podstawie ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego;

5) Tożsamość cudzoziemca potwierdza się podstawie dokumentu podróży cudzoziemca lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo.

6) Tożsamość obywateli Ukrainy, którzy przybyli w związku z działaniami wojennymi na terytorium UKR może być potwierdzona innym dokumentem, na podstawie którego dokonano ustalenia tożsamości, wpisanym do rejestru PESEL.

7) Bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości organ gminy rejestruje zastrzeżenie numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL i wydaje wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia (bezpłatnie).

8) Organ dowolnej gminy, na wniosek zainteresowanej osoby złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem, lub w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, obowiązany jest wydać zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL – płatne 17 zł na podstawie ustawy o opłacie skarbowej .

9) Zaświadczenie jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, albo w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

2. Cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

1) Pełnoletni obywatel polski lub cudzoziemiec posiadający numer PESEL składa osobiście w organie dowolnej gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem wypełniony wniosek „Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL”.

2) Cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL nie można dokonać przez pełnomocnika.

3) W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć osobiście w dowolnym organie gminy, opiekun prawny albo kurator.

4) Tożsamość obywatela polskiego potwierdzana jest na podstawie ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego;

5) Tożsamość cudzoziemca potwierdza się podstawie dokumentu podróży cudzoziemca lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo.

6) Tożsamość obywateli Ukrainy, którzy przybyli w związku z działaniami wojennymi na terytorium UKR może być potwierdzona innym dokumentem, na podstawie którego dokonano ustalenia tożsamości, wpisanym do rejestru PESEL.

7) Bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości organ gminy rejestruje cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL i wydaje wnioskodawcy potwierdzenie cofnięcia zastrzeżenia (bezpłatnie).

8) Organ dowolnej gminy, na wniosek zainteresowanej osoby złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem, lub w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, obowiązany jest wydać zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL – płatne 17 zł na podstawie ustawy o opłacie skarbowej .

9) Zaświadczenie jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, albo w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

II. Zastrzeżenie numeru PESEL z urzędu następuje w przypadku:  

1) unieważnienia dowodu osobistego na skutek zgłoszenia utraty dowodu osobistego w sposób określony w art. 47 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671 oraz z 2023 r. poz. 1234) lub zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych w sposób, o którym mowa w art. 48a tej ustawy;

2) rejestracji w rejestrze PESEL danych, o których mowa w art. 8 pkt 26 Ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022, poz.1119 r. ze zm.).

III. Wymagane opłaty

Bezpłatnie, poza zaświadczeniem zawierającym pełny lub częściowy odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL – płatne 17 zł na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

IV. Termin i tryb realizacji

Rozpatrzenie wniosku bez zbędnej zwłoki.

V. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Powiadom znajomego