W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Klauzula Informacyjna udziału w konkursie Krzyżówka

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną

Administratorem danych osobowych jest  Wójt Gminy Lisewo. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86 – 230 Lisewo,
 • e-mailowo:  urzadgminy@lisewo.com,
 • telefonicznie: 56 676 86 14.

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@lisewo.com.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie  : 

  a) art. 6 ust. 1 lit e RODO i ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w celu udziału w konkursie,

  b) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail i inne.

 2. Dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in.:  media elektroniczne oraz  tradycyjne, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane mogą także zostać opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lisewie. Dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków. 

  Dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym są nimi m.in.  podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw.

 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

  1)  w stosunku do wszystkich zgłoszonych osób w terminie do rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienia laureata, nie dłużej jednak niż 3 miesiące od dnia zakończenia konkursu,

  2) wobec laureatów przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od ogłoszenia wyników konkursu,[WW1] 

  3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie dane te będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do terminu określonego w pkt. 1.

 4. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

  1) dostępu do treści Twoich danych, na podstawie art. 15 RODO;

  2) sprostowania Twoich danych, na podstawie art. 16 RODO;

  3)  usunięcia Twoich danych, na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:

  - wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  - Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których  były przetwarzane,
  - Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

  4) ograniczenia przetwarzania Twoich danych, na podstawie art. 18 RODO;

  5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,

  6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

 5. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych, nie będziesz mógł wziąć udziału w konkursie. W zakresie, gdzie wyraziłeś zgodę podanie danych jest dobrowolne, zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie.

 6. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa - gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 7. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

 8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Powiadom znajomego