W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Wykaz

ORGiGN.6840.2.2023. KT

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Lisewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

Lp. Obręb geodezyjny i numer działki Nr księgi wieczystej Powierzchnia oraz rodzaj użytków w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości Cena nieruchomości netto [PLN] Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. Lisewo
Działka nr 372/1
TO1C/00019376/6 0,5380
R-IIIa-0,4797, PsIII-0,0583
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana użytkowana rolniczo. Działka położona w otoczeniu wyposażonym w sieć elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Działka ma kształt dość regularny zbliżony do prostokąta, dający możliwość racjonalnego zagospodarowania i zabudowy. Na obszarze, gdzie znajduje się przedmiotowa nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym oznaczona jest symbolem 4MW/U i treści teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami. Teren działki jest objęty uchwałą w sprawie rewitalizacji. Wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w terminie 31.12.2030 r . 425.000,00 Sprzedaż w drodze bezprzetargowej (na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami) na rzecz Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Nowy Dom sp. z o. o.

 

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.
Wyznacza się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

W przypadku niedotrzymania przez Kupującego terminu zagospodarowania nieruchomości określonego w kolumnie 7 powyższej tabeli Sprzedający:

1. ma prawo obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości 10 % wartości ceny brutto sprzedaży nieruchomości;

2. może odstąpić od umowy z winy Kupującego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2031 r. wyłącznie z prawem żądania zwrotnego przeniesienia własności na jego rzecz.

Niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na okres 21 dni w Urzędzie Gminy Lisewo, umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Lisewo: http://www.lisewo.com/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lisewo: www.bip.lisewo.com Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie opublikowana w prasie lokalnej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo ,pokój nr 1 lub pod nr tel. (56)6768614 wew. 17.

Lisewo, dnia 18 lipca 2023 r.

 

Załączniki

Powiadom znajomego