W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Zarządzenie nr 57/2021 

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia
w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Lisewo, dotyczących zmiany nazwy ulicy Wybudowanie Wąbrzeskie
Status obowiązujące

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 31 i 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1372 ) oraz Uchwały Nr XXXIII/227/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lisewo, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych o zasięgu lokalnym, dotyczących sołectwa Lisewo w sprawie zmiany nazwy ulicy Wybudowanie Wąbrzeskie.

2. Przedmiotem konsultacji jest zebranie od uczestników konsultacji propozycji nowych nazw  pięciu odcinków obecnej ulicy Wybudowanie Wąbrzeskie.

§ 2. 1. Konsultacje  będą prowadzone w formie pisemnej, poprzez udostępnienie ankiet konsultacyjnych mieszkańcom sołectwa Lisewo, w tym ankiet internetowych. Wzór ankiety stanowi załącznik Nr 1 do  zarządzenia.

2. Szczegółowe terminy, do których powinny być wykonane poszczególne czynności związane z przeprowadzeniem konsultacji określa harmonogram stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Formularze ankiet będą dostępne:

1) w formie papierowej – w sekretariacie Urzędu Gminy w Lisewie (pokój nr 12) w godzinach pracy Urzędu,

2) w formie interaktywnej – na stronie internetowej Gminy Lisewo.

§ 4. 1. Ankiety konsultacyjne w sprawie zmiany nazwy ulicy składa się:

1) w formie pisemnej w Urzędzie Gminy: bezpośrednio w sekretariacie lub przez operatora pocztowego;

2) wypełniając ankietę umieszczoną na stronie internetowej www.lisewo.com,

3) za  pomocą  środków komunikacji elektronicznej przez  elektroniczną skrzynkę  podawczą  Urzędu Gminy, formularz interaktywny i pocztę elektroniczną (e-mail) na adres: sekretarz@lisewo.com, wpisując w tytule „Konsultacje w sprawie zmiany nazwy ulicy Wybudowanie Wąbrzeskie”.

2. Złożenie ankiety konsultacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie wymaga uwierzytelnienia, ani poświadczenia odbioru.

§ 5. Z przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzona informacja, która zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicach  ogłoszeń Urzędu Gminy w Lisewie i sołectwa Lisewo.

§ 6. Zarządzenie podaje  się do publicznej  wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicach  ogłoszeń  Urzędu Gminy w Lisewie i sołectwa Lisewo.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Lisewo.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Lisewo

Jakub Kochowicz

Załączniki

Powiadom znajomego