W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Zarządzenie nr 43/2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713, poz. 1378, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1372), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305), zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2021 rok uchwalonym uchwałą Nr XXV/160/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 grudnia 2020 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 15 grudnia 2020 roku, poz. 6444) zmienionym:

- uchwałą Nr XXVI/168/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 lutego 2021 roku,

- zarządzeniem Nr 14/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 lutego 2021 roku,

- uchwałą Nr XXVII/177/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2021 roku,

- zarządzeniem Nr 25/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2021 roku,

- zarządzeniem Nr 29/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2021 roku

- zarządzeniem Nr 31/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 kwietnia 2021 roku,

- uchwałą Nr XXVIII/188/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 maja 2021 roku,

- zarządzeniem Nr 34/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2021 roku,

- uchwałą Nr XXIX/200/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 czerwca 2021 roku,

- uchwałą Nr XXX/207/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2021 roku,

- zarządzeniem Nr 34 A/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2021 roku,

- zarządzeniem Nr 36/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 lipca 2021 roku,

- zarządzeniem Nr 40/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 lipca 2021 roku wprowadza się zmiany:

1) w § 1. Łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. zwanego dalej budżetem w wysokości 31.474.654,03 zł zastępuje się kwotą 31.542.029,49 zł, tego:

1) dochody bieżące w wysokości 27.110.848.93 zł zastępuje się kwotą 27.178.224,39 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4.363.805,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Dochody; zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

2) w § 2. Łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 32.518.830,99 zł zastępuje się kwotą 32.586.206,45 zł; z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 25.970.978,60 zł zastępuje się kwotą 26.038.354,06 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16.716.749,72 zł zastępuje się kwotą 16.774.490,89 zł; z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.733.512,06 zł, zastępuje się kwotą 10.778.706,52 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.983.237,66 zł zastępuje się kwotą 5.995.784,37 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 931.516,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.565.159,43 zł zastępuje się kwotą 7.574.793,72 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 554.553,45 zł,

- wydatki na obsługę długu w kwocie 203.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.547.852,39 zł; z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.547.852,39 zł; w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 2.714.907,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 - Wydatki, zmienia się jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

3) w § 3. w budżecie rezerwy na kwotę: 193.000,00 zł zastępuje się kwotą 179.000,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną na kwotę: 103.000,00 zł zastępuje się kwotą 89.000,00 zł,

2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie: 90 000,00 zł.

4) w § 16. Ustala się:

1) plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 10 – Plan finansowy dochodów na zadania zlecone, zmienia się jak w załączniku nr 3 do zarządzenia,

2) plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 11 – Plan finansowy wydatków na zadania zlecone; zmienia się jak w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Lisewo

Jakub Kochowicz

Załączniki

Powiadom znajomego