W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Ustalenie warunków zabudowy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki i Inwestycji

Termin załatwienia: 30 dni + uzgodnienia zewnętrzne.

Kogo dotyczy:

 • Wszystkich zainteresowanych, których nieruchomość znajduje się na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek powinien zawierać: wskazanie miejscowości oraz numeru ewidencyjnego działek objętych wnioskiem.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię mapy zasadniczej (lub w przypadku jej braku, kopię mapy katastralnej, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000) z określeniem granic terenu objętego wnioskiem,
 • charakterystykę inwestycji obejmującą:
 1. określenie zaopatrzenia na: wodę, energię elektryczną, czynnik ogrzewania, odprowadzenie ścieków (potwierdzone technicznymi warunkami przyłączy mediów),
 2. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej; przeznaczenie obiektu, powierzchnia zabudowy,
 3. część graficzna - określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowiska, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

Miejsce składania pism:

 • Sekretariat lub pokój nr 9, Urzędu Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86 - 230 Lisewo.

Sposób załatwienia: Wydanie decyzji administracyjnej.

Opłaty:

 • Opłata skarbowa w wysokości 598,00 zł za wydanie decyzji o warunkach zabudowy na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r., poz. 1000 z późn. zm.). W/w ustawa zwalnia z opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu którego wniosek dotyczy.

Podstawa prawna:

 • Art. 4 ust. 2 pkt 2 i art. 59 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn zm.).

Tryb odwoławczy:

 • W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Lisewo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.
  metryczka

Załączniki

Powiadom znajomego