W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Zarządzenie nr 22/2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia
w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Lisewo
Status obowiązujące

Na podstawie zarządzenia nr 350/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w województwie kujawsko-pomorskim w związku z art. 20 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 372) zarządza się, co następuje:

§ 1. Na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, w tym przekazywania decyzji do uruchomienia realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz w planach operacyjnych funkcjonowania jednostek administracji publicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny oraz uruchamiania w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, w tym stopni alarmowych w razie zagrożenia terrorystycznego, organizuje się Stały Dyżur Wójta Gminy Lisewo zwany dalej stałym dyżurem.

§ 2. Stały dyżur uruchamia się:

1) w stanie stałej gotowości obronnej państwa – w celach szkoleniowych, kontrolnych lub sprawdzających:
a) na polecenie Wójta Gminy Lisewo,
b) na polecenie organu upoważnionego do zarządzenia kontroli w zakresie określonym w upoważnieniu,
c) na polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;

2) w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa – na polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w celu przekazania decyzji, o których mowa w §1 zarządzenia.

§ 3. Polecenia w zakresie uruchamiania stałego dyżuru przekazywane są drogą telefoniczną, faksową, elektroniczną lub radiową.

§ 4. Do czasu uruchomienia stałego dyżuru obieg informacji, odbieranie oraz przekazywanie wszelkich informacji, w tym decyzji i zarządzeń dotyczących podwyższania gotowości obronnej państwa w Urzędzie Gminy w Lisewie zapewnia punkt kontaktowy działający w oparciu o telefon kontaktowy Wójta Gminy Lisewo lub jego Zastępcy.

§ 5. Przekazywanie danych teleadresowych stałego dyżuru realizuje się:

1) niezwłocznie po każdej zmianie danych;
2) nie rzadziej niż raz w roku, w terminie do 28 lutego, w przypadku niewystąpienie zmian w danych teleadresowych.

§ 6. 1. Dokumentację dla potrzeb służby dyżurnej należy opracować zgodnie z wytycznymi Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

2. Osoby pełniące stały dyżur powinny posiadać odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie Wójta Gminy Lisewo do dostępu do informacji niejawnych wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).

§ 7. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czyni się Zastępcę Wójta Gminy Lisewo, którego zobowiązuję do koordynacji spraw dotyczących organizacji stałego dyżuru oraz sprawdzania gotowości jego gotowości do funkcjonowania.

§ 8. Stały dyżur według zasad określonych w niniejszym zarządzeniu należy utrzymać w stałej aktualizacji i gotowości do pełnego rozwinięcia i podjęcia działań.

§ 9. Traci moc zarządzenie Nr 62/2011 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 października 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Lisewo.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lisewo

Jakub Kochowicz

Powiadom znajomego