W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Uchwała nr XXXII/215/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Lisewo
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2021-2029
na podstawie Na podstawie art. 226-227, 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) uchwala się co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Treść

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lisewo na lata 2021 – 2029 uchwalonej uchwałą Nr XXV/161/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 grudnia 2020 roku, zmienionej:

- uchwałą Nr XXVI/169/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 lutego 2021 roku,

- uchwałą Nr XXVII/178/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2021 roku,

- uchwałą Nr XXVIII/189/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 maja 2021 roku,

- uchwałą Nr XXIX/201/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 czerwca 2021 roku wprowadza się zmiany:

- załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029; otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2029. Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań z tytuł umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;

3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także uprawnienia do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie przedsięwzięć; o których mowa w zdaniu pierwszym; w tym wkładu własnego oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów na dofinansowanie projektów w zakresie polityki spójności.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Goliński

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane