W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Termin XXIX Sesji Rady Gminy Lisewo

RADA GMINY LISEWO

Lisewo, dnia 2021-06-15

ORGiGN.0002.29.2021.JG

OGŁOSZENIE

Zgodnie   z   § 1 ust. 1 Regulaminu Rady Gminy Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2016 r. poz. 4229, z 2018 r. poz. 4612) informuję, że na   dzień 23 czerwca 2021 r. na godz.13:00 został wyznaczony termin XXIX Sesji Rady Gminy Lisewo. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej, ul. Toruńska 17, 86-230 Lisewo.

Mieszkańcy mogą zgłaszać sprawy bieżące na sesje w sposób korespondencyjny - zdalny tryb obradowania. W wersji papierowej na adres: Rada Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres urzadgminy@lisewo.com do dnia

22 czerwca br. do godziny 13:00 z dopiskiem „SESJA XXIX”.

Informuję, że obrady można śledzić pod adresem:  https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1236/rada-gminy-lisewo.htm

Proponowany porządek obrad

1. Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Wyznaczenie Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji.

5. Informacja z działalności Wójta Gminy Lisewo.

6. Przyjęcie sprawozdań Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.

7. Informacje z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Lisewo.

8. Raport o stanie Gminy Lisewo w 2020 r.

a) przedstawienie przez Wójta Gminy Lisewo raportu o stanie Gminy Lisewo w 2020 r.;

b) debata nad raportem;

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lisewo wotum zaufania – projekt nr 1.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Lisewo za 2020 r.  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2020 r.:

 a) przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2020 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Lisewo za 2020 rok;

 b) rozpatrzenie przez Radę Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2020 r. i sprawozdania finansowego Gminy Lisewo za 2020 rok – dyskusja.

 c) odczytanie uchwały Nr 1/S/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej    w   Bydgoszczy   z dnia 23 marca 2021 r.  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym    przez Wójta Gminy Lisewo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2020 r.  wraz   z informacją o stanie mienia Gminy;

d) przedstawienie   przez Komisję Rewizyjną opinii w   sprawie   sprawozdania finansowego Gminy   Lisewo za 2020 r.  oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2020 r.;

e) podjęcie   uchwały   w   sprawie   zatwierdzenia   sprawozdania   finansowego Gminy Lisewo za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020r. – projekt nr 2.

10. Udzielenie   absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2020 r.:

a) przedstawienie    wniosku    Komisji     Rewizyjnej     w    sprawie   udzielenia    absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo;

b) przedstawienie uchwały Nr 14/Kr/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 6 w Bydgoszczy z dnia 09.06.2020 r. w   sprawie opinii o wniosku   Komisji Rewizyjnej   o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo za 2020 rok;

c) przedstawienie    opinii    Komisji   Rady   Gminy    w   sprawie    udzielenia   Wójtowi   Gminy Lisewo absolutorium;

d)  dyskusja;

e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lisewo absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2020 r. - projekt nr 3.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok- projekt nr 4;

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029- projekt nr 5;

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie - projekt nr 6;

d) zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków – projekt nr 7;

e) zasad udzielania dotacji spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania – projekt nr 8;

f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo na okres do 3 lat- projekt nr 9.

12. Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady

/-/Piotr Goliński

Powiadom znajomego