W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Przeprowadzenie naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.

Administratorem danych osobowych jest  Wójt Gminy Lisewo. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86 – 230 Lisewo,
 • e-mailowo:  urzadgminy@lisewo.com,
 • telefonicznie: 56 676 86 14.

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@lisewo.com.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

  1) art. 6 ust. 1 lit c, ogólnego rozporządzenia, oznacz to, że jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu realizacji ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.,

  2) art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie Państwa zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, natomiast Państwo przekażą administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Państwa sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail. 

  Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych. Dane w postaci numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej przetwarzane będą za zgodą w celu realizacji naboru oraz przeprowadzenia szkolenia e-learningowego na rachmistrza spisowego.

 2. Państwa dane osobowe - kandydatów na rachmistrzów , którzy ukończyli szkolenie oraz zaliczyli egzamin końcowy będą udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. wojewódzkiemu komisarzowi spisowemu w Bydgoszczy poprzez wprowadzenie do systemu informatycznego GUS, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte:

  1) dane kandydatów, którzy nie zadali egzaminu lub nie zostaną wybrani na rachmistrza terenowego zostaną usunięte po 3 tygodniach od zakończenia procesu rekrutacji, 

  2) dane kandydatów, którzy zostali wybrani na rachmistrza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 5 lat, zgodnie z kategorią archiwalną B-5, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji.

  3) do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,

  4) w zakresie danych, gdzie wyraziliście Państwo zgodę na ich przetwarzanie dane te będą przetwarzane do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do 5 lat od zakończenia umowy.

 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo do:

  1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15;

  2) sprostowania danych na podstawie art. 16;

  3) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18;

  a) usunięcia danych na podstawie art. 17, jeżeli:wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

  b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

  c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

  4) dodatkowo w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywanych przez nas przed jej cofnięciem.

 5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Gminy. Jeżeli Państwo nie przekażą nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć i realizować z Państwem umowy oraz zrealizować celu do jakiego administratora zobowiązują przepisy prawa.

 6. Przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych- ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie swoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 7. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

 8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Powiadom znajomego