W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Uchwała nr XXVII/181/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Lisewo
z dnia
w sprawie określenia zasad zwolnienia z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) w związku z art. 31zzca ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842, 2112, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159 i 180) Rada Gminy Lisewo uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2021.1812

§ 1. Określa się zasady zwolnienia z opłaty, o której mowa w art.111 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U z 2019 roku, poz. 2277 ze zm.) należnej w 2021 roku.

§ 2. Zwalnia się z uiszczenia drugiej płatnej do 31 maja i trzeciej płatnej do 30 września raty opłaty, o której mowa w art. 111 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należnej w 2021 roku, przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Lisewo.

§ 3. 1. Zwolnienie z części opłaty, o której mowa w § 2 następuje na wniosek przedsiębiorcy.

2. Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorcy,
2) siedzibę punktu sprzedaży napojów alkoholowych,
3) rodzaj napojów alkoholowych wg zawartości alkoholu,
4) podpis przedsiębiorcy.

§ 4. Wykonanie uchwał powierza się Wójtowi Gmina Lisewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Goliński

Załączniki

Powiadom znajomego