W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Zarządzanie kryzysowe - podstawowe informacje

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy zarządanie kryzysowe
Komórka odpowiedzialna Stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej

Jeśli poniosłeś szkodę w wyniku zdarzenia niosącego znamiona klęski żywiołowej skontaktuj się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lisewie ul. Toruńska 15, tel. 56 676 85 10.


Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Podstawowym aktem prawnym regulującym działania w zakresie zarządzania kryzysowego jest ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Wskazuje ona, że organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt, do którego zadań należy między innymi kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy, realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym, wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.


Wójt Gminy Lisewo na podstawie art. 19 ust. 4 u.z.k. powołał gminny zespół zarządzania kryzysowego, który jest organem pomocniczym wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego.


Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Lisewo z dnia 06 listopada 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lisewie


Zarządzenie Nr 6/2016 WÓJTA GMINY LISEWO z dnia 8 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lisewie


Zarządzenie nr 55/2019 WÓJTA GMINY LISEWO z dnia 25 lipca 2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lisewie 


Do zadań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:


  1. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,
  2. Przygotowywanie propozycji działań i przedstawienie wójtowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego,
  3. Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami,
  4. Opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego.

Wprowadzone zarządzenie nr 5/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz zasad planowania i wdrażania Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady w tej dziedzinie.

Zarządzenie nr 5/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 marca 2010 r. 


Zatem głównym dokumentem wdrożonym na szczeblu gminy regulującym sprawy zarządzania kryzysowego jest Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego, który podlega systematycznej aktualizacji z mocy ustawy. Zawiera on przede wszystkim charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, procedury reagowania kryzysowego określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych, zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa i procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego tzw. standardowe procedury operacyjne. 

Ponadto Wójt zapewnia na obszarze gminy realizację następujących zadań:


  • całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych działań;

  • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

  • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

  • współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

  • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

  • realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Wójt w celu realizacji powyższych zadań może tworzyć centrum zarządzania kryzysowego. 

W gminie Lisewo całodobowo funkcjonuje punkt kontaktowy gminnego centrum zarządzania kryzysowego, natomiast decyzje o doraźnym rozwinięciu działania gminnego centrum zarządzania kryzysowego wójt podejmuje w momencie otrzymania informacji o sytuacji kryzysowej. Wówczas realizowana jest standardowa procedura operacyjna SPO-12.1/1/1 – Procedura działania GCZK.


Do pobrania:

Powiadom znajomego