W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki i Inwestycji

Kogo dotyczy:

 • Wszystkich zainteresowanych, których nieruchomość znajduje się na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek - powinien zawierać:

 • wskazanie miejscowości oraz numeru ewidencyjnego działek objętych wnioskiem.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopię mapy zasadniczej (lub w przypadku jej braku, kopię mapy katastralnej, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000) z określeniem granic terenu objętego wnioskiem,

 2. charakterystykę inwestycji obejmującą:

 3. określenie zaopatrzenia na: wodę, energię elektryczną, czynnik ogrzewania, odprowadzenie ścieków (potwierdzone technicznymi warunkami przyłączy mediów),

 4. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej; przeznaczenie obiektu, powierzchnia zabudowy,

 5. część graficzna - określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowiska, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

  Miejsce składania pism:
 • Sekretariat Urzędu Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86 - 230 Lisewo
  Sposób załatwienia: Wydanie decyzji administracyjnej.

Opłaty:

 • Opłata skarbowa w wysokości 598,00 zł za wydanie decyzji o warunkach zabudowy na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111, z późn. zm.).

Podstawa prawna:

 • Art. 50 i 52 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 903 z późn zm.)

Tryb odwoławczy:

 • W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Lisewo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

Załączniki

Powiadom znajomego