W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Zarządzenie nr 54/2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r, poz. 1372), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305,
poz. 1535, 1773), zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2021 rok uchwalonym uchwałą Nr XXV/160/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 grudnia 2020 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 15 grudnia
2020 roku, poz. 6444) zmienionym:

- uchwałą Nr XXVI/168/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 lutego 2021 roku,

- zarządzeniem Nr 14/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 lutego 2021 roku,

- uchwałą Nr XXVII/177/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2021 roku,

- zarządzeniem Nr 25/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2021 roku,

- zarządzeniem Nr 29/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2021 roku

- zarządzeniem Nr 31/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 kwietnia 2021 roku,

- uchwałą Nr XXVIII/188/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 maja 2021 roku,

- zarządzeniem Nr 34/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2021 roku,

- uchwałą Nr XXIX/200/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 czerwca 2021 roku,

- uchwałą Nr XXX/207/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2021 roku,

- zarządzeniem Nr 34 A/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2021 roku,

- zarządzeniem Nr 36/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 lipca 2021 roku,

- zarządzeniem Nr 40/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 lipca 2021 roku,

- zarządzeniem Nr 43/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 10 sierpnia 2021 roku,

- zarządzeniem Nr 45/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 16 sierpnia 2021 roku,

- uchwałą Nr XXXII/214/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 września 2021 roku,

- zarządzeniem Nr 51/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 20 września 2021 roku,

- zarządzeniem Nr 52/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2021 roku,

- uchwałą Nr XXXIII/217/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 października 2021 roku,

- zarządzeniem Nr 53/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 października 2021 roku wprowadza się zmiany:

1) w § 1. Łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. zwanego dalej budżetem w wysokości 35.428.569,59 zł zastępuje się kwotą 35.721.574,06 zł, tego:

1) dochody bieżące w wysokości 28.061.247,08 zł zastępuje się kwotą 28.354.251,55 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 7.367.322,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Dochody; zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

2) w § 2. Łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 36.472.746,55 zł zastępuje się kwotą 36.765.751,02 zł; z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 26.924.894,16 zł zastępuje się kwotą 27.217.898,63 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16.868.461,00 zł zastępuje się kwotą 17.149.465,47 zł;
z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.894.205,43 zł, zastępuje się kwotą 10.899.618,32 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.974.255,57 zł zastępuje się kwotą 6.249.847,15 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 931.516,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.310.223,71 zł zstępuje się kwotą 8.322.223,71 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 611.693,45 zł,

- wydatki na obsługę długu w kwocie 203.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.547.852,39 zł; z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.547.852,39 zł; w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 2.664.907,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 - Wydatki, zmienia się jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

3) w § 3. w budżecie rezerwy na kwotę: 125.316,00 zł zastępuje się kwotą 120.316,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną na kwotę: 35.516,00 zł zastępuje się kwotą 30.316,00 zł,

2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarzadzania kryzysowego w kwocie: 90 000,00 zł.

5) w § 16. Ustala się:

1) plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 10 – Plan finansowy dochodów na zadania zlecone, zmienia się jak w załączniku nr 3 do zarządzenia,

2) plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 11 – Plan finansowy wydatków na zadania zlecone; zmienia się jak w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Lisewo

Jakub Kochowicz

Załączniki

Powiadom znajomego