W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Zarządzenie nr 31/2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713, poz. 1378), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305), zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2021 rok uchwalonym uchwałą Nr XXV/160/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 grudnia 2020 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 15 grudnia 2020 roku, poz. 6444) zmienionym:

- uchwałą Nr XXVI/168/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 lutego 2021 roku,

- zarządzeniem Nr 14/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 lutego 2021 roku,

- uchwałą Nr XXVII/177/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2021 roku,

- zarządzeniem Nr 25/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2021 roku,

- zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2021 roku wprowadza się zmiany:

1) w § 1. Łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. zwanego dalej budżetem w wysokości 31.086.761,41 zł zastępuje się kwotą 31.471.236,34 zł, tego:

1) dochody bieżące w wysokości 26.486.285,02 zł zastępuje się kwotą 26.870.759,95 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4.600.476,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Dochody; zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

2) w § 2. Łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 30.231.431,37 zł zastępuje się kwotą 30.615.906,30 zł; z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 25.254.050,69 zł zastępuje się kwotą 25.638.525,62 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16.168.644,24 zł zastępuje się kwotą 16.545.901,17 zł; z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.557.769,71 zł zastępuje się kwotą 10.563.860,06 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.610.874,53 zł zastępuje się kwotą 5.982.041,11 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 612.516,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.723.226,16 zł zastępuje się kwotą 7.730.444,16 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 546.664,29 zł,

- wydatki na obsługę długu w kwocie 203.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.977.380,68 zł; z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.977.380,68 zł; w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 2.714.907,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 - Wydatki, zmienia się jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

3) w § 3. w budżecie rezerwy na kwotę: 290 000,00 zł zastępuje się kwotą 255 000,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną na kwotę: 200 000,00 zł zastępuje się kwotą 165 000,00 zł

2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie: 90 000,00 zł

4) w § 16. Ustala się:

1) plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 10 – Plan finansowy dochodów na zadania zlecone, zmienia się jak w załączniku nr 3 do zarządzenia,

2) plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 11 – Plan finansowy wydatków na zadania zlecone; zmienia się jak w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz

Do pobrania:

Powiadom znajomego