W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Wydawanie dowodów osobistych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy ewidencja ludności i dowody osobiste
Komórka odpowiedzialna Ewidencja ludności i dowody osobiste

Od 29 grudnia 2023 r. nie ma papierowego wniosku o wydanie dowodu osobistego. Wniosek jest generowany automatycznie na podstawie danych pobranych z rejestrów państwowych.

Dowody osobiste są wyposażone w warstwę elektroniczną, o wysokim stopniu zabezpieczenia, która podobnie jak w przypadku paszportów, zawierać będzie wizerunek twarzy posiadacza oraz dwa odciski palców w formatach cyfrowych. Dodatkowo, w warstwie graficznej znajduje się podpis właściciela, a także literowy skrót PL na tle flagi Unii Europejskiej.

Podpis jest zamieszczany w warstwie graficznej dowodu osobistego każdej osoby, która ukończyła 12 rok życia.

Podpisu nie będzie w dowodzie osoby, która nie może złożyć podpisu.

Odciski palców nie są pobierane od:

 • dzieci poniżej 12 roku życia;
 • osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Natomiast jeżeli pobranie odcisków jest tylko chwilowo niemożliwe (np. z powodów medycznych), wtedy wydawany jest dowód osobisty bez odcisków palców – ważny 12 miesięcy.

Odciski są automatycznie usuwane z Rejestru:

 • w momencie odebrania dowodu przez osobę;
 • gdy osoba nie odebrała dowodu w ciągu 90 dni od daty wydanie (czyli
 • daty personalizacji zamieszczonej w dowodzie).

Okres ważności dowodów osobistych:

 • 10 lat – dla osób od 12 roku życia;
 • 5 lat – dla osób do 12 roku życia;
 • 12 miesięcy – dla osób, od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86 – 230 Lisewo, parter, pok. nr 5 – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste, tel. 56 676 86 14 (wewn. 14

Wymagane dokumenty:

 • 1 aktualna fotografia – kolorowa, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, 
  z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami (rozmiar 35/45 mm, fotografia nie powinna być wykonana wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku). Fotografia nie musi spełniać powyższych wymogów  jeśli: 

  - wnioskodawca posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

  - stan zdrowia nie pozwala na spełnienie tych wymogów.

 • Do wglądu: odpowiednie zaświadczenie, jeśli na zdjęciu wnioskodawca jest w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy.
 • Do wglądu (na żądanie): dokument, który potwierdzi, że wnioskodawca ma polskie obywatelstwo, jeśli będą co do tego wątpliwości. 
 • Do wglądu: dokument, który potwierdzi tożsamość wnioskodawcy

  - ważny paszport,
  - ważny dowód osobisty,
  - jeśli wnioskodawca nie posiada ważnego dowodu lub ważnego paszportu – inny dokument ze zdjęciem,

 • Do wglądu: decyzja sądu – jeśli jesteś opiekunem prawnym lub kuratorem i składasz wniosek w imieniu osoby, która nie posiada zdolności do czynności prawnych albo ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Nie można potwierdzić swojej tożsamości za pomocą mDowodu! 

Opłaty: Wydanie dowodu osobistego nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy: 30 dni.

Tryb odwoławczy: brak.

Uwagi:

1. Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w przypadku:

 • upływu terminu ważności dowodu osobistego,
 • upływu terminu zawieszenia dowodu,
 • zmiany danych, które umieszcza się w dowodzie osobistym, z wyjątkiem
 • zmiany nazwy organu wydającego oraz miejsca urodzenia,
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do
 • wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu
 • utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej
 • okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby,
  nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (tzw. kradzież tożsamości),
 • unieważnienia certyfikatów (certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia, certyfikat podpisu osobistego, certyfikat potwierdzenia obecności),
 • uprawdopodobnienia  przez  posiadacza  dowodu  osobistego podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych, w tym serii i numeru dowodu osobistego.

2. W przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, zgodnie z art. 50 ust. 3 pkt 6 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, dowód osobisty podlega unieważnieniu po upływie 120 dni od zaistnienia zmiany, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego zmianę.

3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium RP, gdzie również odbiera się wyprodukowany dokument,

4. Osoba składająca wniosek o wydanie dowodu osobistego może go złożyć na 30 dni przed datą 18 urodzin,

5.W przypadku zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych należy wypełnić formularz zgłoszenia.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671, z 2023 r. poz. 1234, 1941).
 • Ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1000).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. 2021 poz. 1865).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. 2022 poz. 1431).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. 2023 poz. 2798).
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2023 poz. 57).

Załączniki

Powiadom znajomego