W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Zarządzenie nr 6/2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez WÓJTA GMINY LISEWO KIEROWNIKA URZĘDU GMINY W LISEWIE
z dnia
w sprawie w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Gminy w Lisewie
Status obowiązujące

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 713, 1378) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 68 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Kodeks etyki pracowników Urzędu Gminy w Lisewie, zwany dalej „Kodeksem”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Lisewie, zwanych dalej „pracownikami” do zapoznania się z Kodeksem etyki.

2. Wzór pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Kodeksem i zobowiązaniu do jego przestrzegania, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuję pracownika prowadzącego sprawy kadrowe do zapoznania z treścią Kodeksu etyki, każdego nowozatrudnionego pracownika, niezwłocznie po zawarciu umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Lisewie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Lisewo.

§ 5. Zarządzenie podane jest do wiadomości pracowników poprzez przesłanie za pośrednictwem Internetu (na adres poczty elektronicznej każdego pracownika) oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lisewie.

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 4/2015 Wójta Gminy Lisewo Kierownika Urzędu Gminy w Lisewie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Gminy w Lisewie, zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Lisewo Kierownika Urzędu Gminy w Lisewie z dnia 26 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Gminy w Lisewie oraz zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Lisewo Kierownika Urzędu Gminy w Lisewie z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Gminy w Lisewie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz

Do pobrania:

Powiadom znajomego