W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 8/1, 10 oraz 95 w obrębie Bartlewo, gmina Lisewo

Treść zawiadomienia: Zawiadomienie o zebraniu dowodów - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Bartlewie - BIP Gm. Lisewo 

Wójt Gminy Lisewo                                                                          

Lisewo, dnia 11.10.2023 r.

RGiI.6220.6.2023.PK


ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie

 
Wójt Gminy Lisewo, działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.),

zawiadamia strony

o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie, wszczętej na wniosek KPE FARMS Sp. z o.o., Kruszyniec 27, 86-014 Sicienko, z dnia 22.08.2023 r. (data wpływu - 24.08.2023 r.), dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 8/1, 10 oraz 95 w obrębie Bartlewo, gmina Lisewo. 

Strony postępowania w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z całością zebranych przez organ dowodów i materiałów oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo, numer pokoju 8, w godz. poniedziałek, 
środa-piątek 7:30-15:15, wtorek 7:30-16:30. 

Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia. 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 22.08.2023 r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Lisewo, BIP Gminy Papowo Biskupie oraz Tablicy ogłoszeń w miejscowości Bartlewo, Tablicy ogłoszeń w miejscowości Nowy Dwór, Tablicy ogłoszeń w miejscowości Staw. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło podanie zawiadomienia do publicznej wiadomości.


Otrzymują:
1. Strony postępowania za pośrednictwem:
- BIP Gminy Lisewo
- BIP Gminy Papowo Biskupie
- Tablicy ogłoszeń w miejscowości Bartlewo
- Tablicy ogłoszeń w miejscowości Nowy Dwór
- Tablicy ogłoszeń w miejscowości Staw
2. a/a

Powiadom znajomego