W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Toruń, dn. 02.02.2024 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.5.4210.411.2023.KK

INFORMACJA

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

podaje do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Domowi Pomocy Społecznej, Mgoszcz 54, 86-230 Lisewo, na wniosek z dnia 03.11.2023r., na usługę wodną, tj. odprowadzanie ścieków bytowych z terenu Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu, gm. Lisewo do środowiska po oczyszczeniu w mechaniczno – biologicznej oczyszczalni zlokalizowanej na dz. ewid. nr 40/15 obręb Mgoszcz poprzez wylot do zamkniętego w kolektor cieku o nazwie Dopływ z Bielaw.

Wnioskodawca: Dom Pomocy Społecznej, Mgoszcz 54, 86-230 Lisewo

Data złożenia wniosku: 03.11.2023 r.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.), w celu zapewnienia Stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym informuję, że Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Zarządzie Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, po uprzednim e mailowym (katarzyna.kocinska@wody.gov.pl lub zz-torun@wody.gov.pl powołując się na znak sprawy: GD.ZUZ.5.4210.445.2023.KK) uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz wnieść stosowne uwagi, wyjaśnienia i wnioski oraz uzyskać wyjaśnienia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej informacji. Ponadto, informuję, że organ zgromadził dowody do wydania orzeczenia w sprawie.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Dyrektor
Władysław Kołybski

Po podaniu do publicznej wiadomości niniejszego pisma proszę o zwrotną informację do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu o miejscu i terminie wywieszenia ogłoszenia (data wywieszenia i zdjęcia) niniejszej informacji.

Osoba prowadząca sprawę: Katarzyna Kocińska, adres e-mail: katarzyna.kocinska@wody.gov.pl

1. Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo – z prośbą o niezwłoczne wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej ze względu na przedmiot postępowania (ePUAP);

2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;
3. aa KK.

Załączniki

Powiadom znajomego