W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie - Przebudowa drogi gminnej Pniewite - Linowiec

Treść zawiadomienia: Zawiadomienie o zebraniu dowodów - postępowanie w spr. wyd. dec. środ. - Przebudowa drogi gminnej Pniewite - Linowiec

Wójt Gminy Lisewo                                                                          

Lisewo, dnia 29.03.2024 r.

RGiI.6220.1.2024.PK

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie

Wójt Gminy Lisewo, działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.),

zawiadamia strony

o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie, wszczętej na wniosek Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo z dnia 19.02.2024 r., dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na Przebudowie drogi gminnej Pniewite - Linowiec. 

Strony postępowania w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z całością zebranych przez organ dowodów i materiałów oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów       i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Gminy w Lisewie,             ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo, numer pokoju 8, w godz. poniedziałek, 
środa-piątek 7:30-15:15, wtorek 7:30-16:30.

Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 29.03.2024 r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Lisewo oraz Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy           w Lisewie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu  dni od dnia, w którym nastąpiło podanie zawiadomienia do publicznej wiadomości.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania za pośrednictwem:
- BIP Gminy Lisewo
- Tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lisewie
3. a/a

Powiadom znajomego