W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Treść Obwieszczenia: OBWIESZCZENIE z dnia 25-04-2024 r. znak GD-ZUZ-5-4210-292-2023-MT 

Toruń, dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.5.4210.292.2023.MT

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 poz. 572, tj.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu
18 kwietnia 2024 r. wydałem Gminie Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo decyzję znak: GD.ZUZ.5.4210.292.2023.MT pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni
głębinowej nr 6 projektowanej na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w miejscowości Lisewo, pow. chełmiński, na terenie działki ewid. nr 571/2 w obrębie ewid. nr 0011 Lisewo oraz usługi wodne, tj. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z komunalnego ujęcia
wód podziemnych, składającego się z trzech studni głębinowych, tj. studni nr 6 (projektowanej) stanowiącej studnię podstawową (dz. ewid. 571/2 obręb ewid. nr 0011 Lisewo), studni nr 3 (dz. ewid. nr 291/16 obręb ewid. nr 0011 Lisewo) i studni nr 5 (dz. ewid. nr 291/19 obręb ewid. nr 0011 Lisewo) w miejscowości Lisewo, gm. Lisewo, pow. chełmiński i wprowadzanie ścieków do ziemi – wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w miejscowości Lisewo (działka ewid. nr 291/19 obręb ewid. nr 0011 Lisewo), podczyszczonych w odstojniku wód popłucznych, istniejącym wylotem o śr. 200 mm do ziemi poprzez urządzenie wodne – rów melioracyjny zlokalizowany na działce ewid. nr 263/1 obręb ewid. nr 0011 Lisewo, gm. Lisewo, pow. chełmiński.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią niniejszej decyzji znajdującej się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Toruniu, Dziale Zgód Wodnoprawnych, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku
od 8.00 do 16.00, po wcześniejszym telefonicznym – /56/ 306 71 28 lub e-mailowym – maria.tosiek@wody.gov.pl ustaleniu terminu z osobą prowadzącą sprawę.
Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego (z podpisem kwalifikowanym) przesłanego za pośrednictwem ePUAP (z podaniem znaku sprawy).
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

DYREKTOR
Władysław Kołybski
/podpis kwalifikowany/

Powiadom znajomego