W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 6c ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 399), zwanej dalej ustawą, właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Lisewo, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  mogą w terminie od dnia: 1 czerwca 2024 do dnia31 lipca 2024 r. złożyć Wójtowi Gminy Lisewo pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę bądź odwołać oświadczenia o wyłączeniu się z przedmiotowego systemu. Brak złożenia ww. oświadczenia będzie skutkował automatycznym ujęciem danej nieruchomości niezamieszkałej w gminnym systemie zagospodarowywania odpadów komunalnych.

W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Oświadczenie będzie skuteczne od dnia 1 stycznia 2025 r., tj. od dnia, w którym zacznie obowiązywać umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lisewo. Oświadczenie nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy.

W oświadczeniu o wyłączeniu się z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę właściciel nieruchomości niezamieszkałej wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę i który jest wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej (o którym mowa w art. 9b ust. 2 ww. ustawy) prowadzonego przez Wójta Gminy Lisewo. 

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Gminę Lisewo jest dostępny poniżej.

Oświadczenie wraz kopią umowy należy złożyć w terminie do dnia 31 lipca 2024 r. w Urzędzie Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo. 

Więcej informacji udziela podinspektor ds. gospodarki odpadami mgr Emilia Piasecka pod numerem telefonu: 608 064 247 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo, p. 9.

Załączniki

Powiadom znajomego