W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Przebudowa drogi gminnej nr 060323C na odcinku około 1,3 km oraz drogi gminnej nr 060321C na odcinku około 0,3 km w gminie Lisewo, powiat chełmiński, województwo kujawsko - pomorskie

Treść informacji: Inf. o wydaniu dec. o śr. uwarunkowaniach - Przebudowa drogi gminnej nr 060323C oraz nr 060321C w m. Mgoszcz 

Załącznik: Dec. o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa drogi gminnej nr 060323C oraz nr 060321C w m. Mgoszcz 

Wójt Gminy Lisewo                                                                          

Lisewo, dnia 11.06.2024 r.
RGiI.6220.6.2024.PK

INFORMACJA

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wójt Gminy Lisewo, działając na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), 
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.),

zawiadamia

o wydaniu w dniu 11.06.2024 r., na wniosek Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo z dnia 13.03.2024 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 060323C na odcinku około 1,3 km oraz drogi gminnej nr 060321C na odcinku około 0,3 km w gminie Lisewo, powiat chełmiński, województwo kujawsko - pomorskie.
Zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów w Urzędzie Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo, numer pokoju 8, w godz. poniedziałek, środa-piątek 7:30-15:15, wtorek 7:30-16:30.
Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lisewo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło podanie niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w dniu 11.06.2024 r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Lisewo oraz Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lisewie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło podanie zawiadomienia do publicznej wiadomości.


Załączniki:
1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (BIP Gminy Lisewo)

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania za pośrednictwem:
- BIP Gminy Lisewo
- Tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lisewie
3. a/a

Powiadom znajomego