W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Obwieszczenie Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, część 1 odcinek Gustorzyn - Gardeja wraz z inf

MARSZAŁEK

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń, 7 kwietnia 2022 r.

ŚG-V.7430.11.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 41 ust. 3 i art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1420 ze zm.), w związku ze złożeniem wniosku przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Gdańsku, ul. Wałowa 47, 80-858 Gdańsk, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Dariusza Urbańca,

podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu, na żądanie strony, postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla budowy gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, część 1 odcinek Gustorzyn - Gardeja wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

Powyższą informację podaję do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń urzędów gmin (wg rozdzielnika) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Stosownie do art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze właściciele nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne, stali się stronami w postępowaniu administracyjnym.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, informuję o prawie do czynnego udziału w postępowaniu, tj. możliwości zapoznania się z aktami sprawy zgromadzonymi w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pokój nr 112, tel.: 56 621 58 75, 602 132 158, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony postępowania, wg załączonego wykazu i mapy opublikowanej pod adresem: https://bit.ly/3uYg1cV, mogą uzyskać wyjaśnienia oraz zgłaszać swoje uwagi w terminie 7 dni licząc od daty zapoznania się z niniejszym zawiadomieniem.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W przypadku braku uwag, po upływie ww. terminów wydana zostanie stosowna decyzja.

Ponadto informuję, że na podstawie art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie wymaga zasięgnięcia opinii właściwych organów samorządu terytorialnego. W związku z tym, tutejszy organ przekazał pismem z dnia 7 kwietnia 2022 r., znak: ŚG-V.7430.11.2022, projekt rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ww. ustawy, jeżeli organ współdziałający nie zajmie stanowiska (w drodze postanowienia, na które służy stronie zażalenie), w ciągu 14 dni od daty doręczenia projektu rozstrzygnięcia, uważa się że aprobuje projekt decyzji przedłożony przez organ administracji geologicznej.

z up. Marszalka Województwa

Marek Kachnic

Geolog Wojewódzki

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane