W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Obwieszczenie - zawiadomienie

MARSZAŁEK
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń, 29 kwietnia 2022 r.

ŚG-V.7430.11.2022

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 3 i art. 80 ust. 3 ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r., poz. 1420 ze zm.), zawiadamiam, iż w sprawie zatwierdzenia na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Gdańsku, Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla budowy gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, część 1 odcinek Gustorzyn - Gardeja wraz z infrastrukturąniezbędną do jego obsługi, został zebrany materiał dowodowy.

Wobec powyższego, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, informuję o prawie do czynnego udziału w postępowaniu, tj. możliwości zapoznania się z aktami sprawy zgromadzonymi w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pokój nr 112, tel.: 56 621 58 75, 602 132 158, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony postępowania, wg załączonego wykazu i mapy opublikowanej pod adresem: https://bit.ly/3uYg1cV, mogą uzyskać wyjaśnienia oraz zgłaszać swoje uwagi w terminie 3 dni licząc od daty zapoznania się z niniejszym zawiadomieniem.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W przypadku braku uwag, po upływie ww. terminów wydana zostanie stosowna decyzja.

Powyższą informację podaję do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń urzędów gmin (wg rozdzielnika) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Po podaniu do publicznej wiadomości niniejszego pisma, proszę o zwrotną informację na adres: e.kubiak@kujawsko-pomorskie.pl, o miejscu i terminie wywieszenia (data wywieszenia i zdjęcia) niniejszej informacji.

z up. Marszałka Województwa

Marek Kachnic
Geolog Województwa

Załączniki

Powiadom znajomego