W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisewo

Treść obwieszczenia - obwieszczenie sprawa 5

                                                                               Lisewo, dn. 14.07.2022 r.

Znak: RGiI.6733.5.2022.MS

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 503) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn zm.)

WÓJT GMINY LISEWO

zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do rozstrzygnięcia sprawy i zakończenia postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Pana Wiesława Mikołajczuka, ul. Polna 101/15, 87-100 Toruń, działającego z upoważnienia Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 
dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie gminnej stacji wodociągowej na działkach ewidencyjnej numer 57/8, 57/20 i 57/17, obręb geodezyjny Krajęcin, gm. Lisewo.

Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w szczególności przed wydaniem decyzji wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, pok. nr 8, w następującym wymiarze czasu pracy urzędu: poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 730 – 1515 oraz wtorki w godzinach od 730 do 1630 w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) Wójt Gminy Lisewo zawiadamia, że ze względu na trwający termin przeznaczony do wypowiedzenia się stron postępowania na temat zebranych dowodów i materiałów, rozpatrzenie przedmiotowej sprawy nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Ponadto na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) informuję, iż stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia na bezczynność organu lub przewlekłość postępowania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Lisewo.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane