W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHEŁMŻA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 2024C Drzonowo - Bocień w sprawie oznaczonej znak sprawy: GKOŚ.6220.10.2022

Treść - Obwieszczenie dla stron postępow. o decyzji o środ. uwarunk. - Droga 2024C Drzonowo-Bocien

 

Wójt Gminy Chełmża
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Chełmża, dnia 13 września 2022 r. 

GKOŚ.6220.10.2022                                                

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 2024C Drzonowo - Bocień 
w sprawie oznaczonej znak sprawy: GKOŚ.6220.10.2022
Wójt Gminy Chełmża na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz.1029 z późn.zm.) 
zawiadamia strony postępowania,
że w dniu 13 września 2022 r. w postępowaniu wszczętym na wniosek Powiatu Toruńskiego ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń z dnia 07 czerwca 2022 r. wydał decyzję nr 10/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 2024C Drzonowo – Bocień  w sprawie oznaczonej znak sprawy: GKOŚ.6220.10.2022.
Treść decyzji udostępniono na stronie internetowej Gminy Chełmża https://www.bip.gminachelmza.pl/7725,ogloszenia-i-komunikaty w dniu 13 września  2022 r..
Ponieważ w postępowaniu liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o czynnościach organu administracji publicznej następuje przez obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości.
W dniu 13 września  2022 r. obwieszczenie Wójta Gminy Chełmża z dnia  13 września 2022 r. o wydaniu decyzji nr 10/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 2024C Drzonowo – Bocień w sprawie oznaczonej znak sprawy: GKOŚ.6220.10.2022 zostało umieszczone na okres 14 dni na:
1) tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełmża oraz w miejscowościach Drzonówko, Szerokopas, Bocień;
2) w BIP Gminy Chełmża https://www.bip.gminachelmza.pl/7725,ogloszenia-i-komunikaty ;
3) na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lisewo lub w innej zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości formie.
Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie stron o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, w dni pracy po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr tel. 56 675 60 76 lub 77 wew. 50.
W ciągu 14 dni od daty upływu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  niniejszego obwieszczenia, strona może złożyć odwołanie od decyzji nr 10/2022 z dnia  13 września 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 2024C Drzonowo – Bocień  w sprawie oznaczonej znak sprawy: GKOŚ.6220.10.2022 do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Chełmża.


Z up. Wójta
dr inż. Kazimierz Bober
Zastępca Wójta
/- podpisano elektronicznie/

 

Powiadom znajomego