W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na terenie działki o nr ewid. 167/2 w obrębie Malankowo, gmina Lisewo, powiat chełmiński

Zawiadomienie o zebraniu dowodów - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW ... na działce ewidencyjnej nr 167/2, obręb Malankowo

 

Lisewo, dnia 03.11.2022 r.

RGiI.6220.3.2022.PK

 
ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie

 
   Wójt Gminy Lisewo, działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),

 zawiadamia strony

o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie,  wszczętej na wniosek „ANEMON” Anna Łoś, ul. Aleja 700-lecia 2b, 87-720 Ciechocinek, z dnia 21.03.2022 r. (data wpływu 23.03.2022 r.), dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko i polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na terenie działki o nr ewid. 167/2 w obrębie Malankowo, gmina Lisewo, powiat chełmiński.
   Strony postępowania w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z całością zebranych przez organ dowodów i materiałów oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Gminy  w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo, numer pokoju 8, w godz. poniedziałek, 
środa-piątek 7:30-15:15, wtorek 7:30-16:30.
   Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 03.11.2022 r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Lisewo oraz Tablicy ogłoszeń w miejscowości Malankowo. Zawiadomienie uważa się za dokonane 
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło podanie zawiadomienia do publicznej wiadomości.


Powiadom znajomego