W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Termin IV  Sesji Rady Gminy Lisewo

RADA GMINY LISEWO

Lisewo, dnia 18 czerwca 2024 r.

ORGiGN.0002.4.2024.KT

OGŁOSZENIE

Zgodnie z § 1 ust. 1 Regulaminu Rady Gminy Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2016 r. poz. 4229, z 2018 r. poz. 4612) informuję, że na   dzień 25 czerwca 2024 r. na godz. 14:00 został wyznaczony termin IV Sesji Rady Gminy Lisewo. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej, ul. Toruńska 17, 86-230 Lisewo.

Informuję, że obrady można śledzić pod adresem:

 

Proponowany porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Wyznaczenie Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z III  Sesji.

5. Informacja z działalności Wójta Gminy Lisewo.

6. Informacje z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Lisewo.

7. Raport o stanie Gminy Lisewo w 2023 r.

a) przedstawienie przez Wójta Gminy Lisewo raportu o stanie Gminy Lisewo w 2023 r.;

b) debata nad raportem;

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lisewo wotum zaufania – projekt nr 1.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Lisewo za 2023 r.  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2023 r.:

a) przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2023 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Lisewo za 2023 rok;

b) rozpatrzenie przez Radę Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2023 r. i sprawozdania finansowego Gminy Lisewo za 2023 rok – dyskusja.

c) odczytanie uchwały Uchwała Nr 2/S/2024 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 marca 2024 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lisewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

d) przedstawienie   przez Komisję Rewizyjną opinii w sprawie sprawozdania finansowego Gminy   Lisewo za 2023 r.  oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2023 r.; 

e) podjęcie   uchwały   w   sprawie   zatwierdzenia   sprawozdania finansowego Gminy Lisewo za 2023 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r. – projekt nr 2.

9. Udzielenie   absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 
2023 r.:

a) przedstawienie    wniosku    Komisji     Rewizyjnej     w    sprawie   udzielenia    absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo;

b) przedstawienie uchwały  Nr 14/Kr/2024 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo za 2023 rok;

c) przedstawienie    opinii    Komisji   Rady   Gminy    w   sprawie    udzielenia   Wójtowi   Gminy Lisewo absolutorium;

d) dyskusja;

e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lisewo absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2023 r. - projekt nr 3.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok – projekt nr 4.

b) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stolno  na organizację imprezy „Dożynki Powiatowo-Gminne w Stolnie ”- projekt nr 5.

c) zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Gminy Miasto Grudziądz – projekt nr 6.

d) zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Pniewite – projekt nr 7.

e) określenia wzorów kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Pniewite – projekt nr 8.

f) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych – projekt nr 9.

g) zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie – projekt nr 10.

11. Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Sławomir Wojdyła

Powiadom znajomego