W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Termin XXXVI Sesji Rady Gminy Lisewo

Lisewo, dnia 2021-12-10

ORGiGN.0002.36.2021.JG

OGŁOSZENIE

Zgodnie z § 1 ust. 1 Regulaminu Rady Gminy Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2016 r. poz. 4229, z 2018 r. poz. 4612) informuję, że na   dzień 21 grudnia 2021 r. na godz. 13:00 został wyznaczony termin XXXVI Sesji Rady Gminy Lisewo. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej, ul. Toruńska 17, 86-230 Lisewo.

Mieszkańcy mogą zgłaszać sprawy bieżące na sesje w sposób korespondencyjny - zdalny tryb obradowania. W wersji papierowej na adres: Rada Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres urzadgminy@lisewo.com do dnia 17 grudnia br. do godziny 15:15 z dopiskiem „SESJA XXXVI”.

Informuję, że obrady można śledzić pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1236/rada-gminy-lisewo.htm

Proponowany porządek obrad:

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
 2. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
 7. Sprawozdania Komisji Stałych Rady Gminy.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a) zmiany budżetu na 2021 rok - (projekt nr 1);

  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2021 – 2029 -(projekt nr 2);

  c) ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie na 2022 rok – (projekt nr 3);

  d) uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok - (projekt nr 4);

  1) przedstawienie przez Wójta projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok wraz z uzasadnieniem;

  2) przedstawienie Uchwały Nr 1/P/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Lisewo;

  3) przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady w sprawie projektu budżetu Gminy Lisewo na 2022 r.;

  4) przedstawienie przez Wójta stanowiska do opinii i wniosków Komisji Rady;

  5) dyskusja;

  6) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok;

  e) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2022-2029 - (projekt nr 5);

  1) przedstawienie przez Wójta projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2022-2029;

  2) przedstawienie Uchwały Nr 1/WPF/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021- 2029;

  3) przedstawienie opinii Komisji Rady w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2022-2029;

  4) dyskusja;

  5) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2022-2029;

  f) zmieniająca „Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lisewo” – (projekt nr 6);

  g) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w ramach przewozów o charakterze użyteczności publicznej - (projekt nr 7);

  h) bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji autobusowej, w gminnych regularnych przewozach osób o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Lisewo – (projekt nr 8);

  i) Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2022 r. - (projekt nr 9);

  j) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Wybudowanie Wąbrzeskie i Autostrada A1” w miejscowości Lisewo, gm. Lisewo – (projekt nr 10);

  k) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Południowy rejon ul. Chełmińskiej” w miejscowości Lisewo, gmina Lisewo – (projekt nr 11);

  l) zmiany nazwy części ulicy Wybudowanie Wąbrzeskie w Lisewie – (projekt nr 12);

  m) przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2022 rok – (projekt nr 13);

  n) zasad wnoszenia i cofania udziałów i akcji – (projekt nr 14).

 9. Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady

/-/Piotr Golińsk

Powiadom znajomego