W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Urząd Stanu Cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego

Treść

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Chełmińska 2, pok. 5

Godziny pracy:

 • poniedziałek – piątku: 7.30-15.15, oprócz
 • wtorek: 7.30-16.30.

Informacje ogólne:

 • Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje z rejestru stanu cywilnego:
  odpisy zupełne, odpisy skrócone i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego
 • zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
 • zaświadczenia o stanie cywilnym.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie odpisu aktu - pobierz   
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym - pobierz

Wymagane dokumenty do wglądu: dowód osobisty.

Miejsce odbioru: Urząd Gminy - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Chełmińska 2, pok. 5

Opłaty:

 • odpis skrócony i wielojęzyczny - 22 zł
 • odpis zupełny - 33 zł
 • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł
 • zaświadczenie o stanie cywilnym – 38 zł

Opłatę gotówkową wnosimy w Urzędzie Gminy  w Lisewie lub opłata bezgotówkowa na  konto: Urząd Gminy w Lisewie nr konta 52 9486 0005 0012 0043 2003 0001,w tytule wpłaty prosimy podać przedmiot opłaty.

Istnieje możliwość zapłaty kartą bankomatową na miejscu.

Termin załatwienia sprawy:

 • niezwłocznie;
 • zaświadczenia są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich sporządzenia.

Tryb odwoławczy:

Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej, od której istnieje możliwość wniesienia odwołania do organu drugiej instancji,  tj. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. 

Uwagi:

 • Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
 • Dokumenty te mogą zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej , na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Odpisy i zaświadczenia wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
 • Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, zakres danych tego dokumentu poza oznaczeniem wnioskodawcy zawiera informację o sporządzonych aktach stanu cywilnego wskazanej osoby; informację o zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego przypiskach przy akcie wskazanej osoby lub treść tych przypisków; informację o zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby lub treść tych danych, z wyłączeniem danych zawartych w akcie stanu cywilnego oraz danych zawartych w rejestrze uznań; informację o niezamieszczeniu w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby lub przypisków przy akcie wskazanej osoby.
 • Zaświadczenie o stanie cywilnym jest dokumentem o uniwersalnym charakterze zawierającym poza danymi osobowymi wnioskodawcy także oznaczenie jego stanu cywilnego jako sytuacji w odniesieniu do małżeństwa; zaświadczenie to jest wydawane wyłącznie osobie, której dotyczy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 2064).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z pózn. zm.).
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) .

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane