W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Wydawanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy zezwolenie na odbiór nieczystości płynnych
Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki i Inwestycji

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Urząd Gminy w Lisewie
  Referat Gospodarki i Inwestycji -biuro nr 9,
 • tel. 56-676-86-14,wewn. 35, w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski należy składać w Sekretariacie, biuro nr 12, lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo.

Podstawa prawna:

 • Na podstawie art.7 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 t. j.).

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • określenie przedmiotu i obszaru działalności;
 • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
 • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

Do wniosku należy dołączyć dowód należnej opłaty skarbowej w wysokości 107 zł.

Wysokość opłat: Opłata za zezwolenie - 107 zł, ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U.z 2016 r. poz. 1827).

Czas realizacji: 30 dni

Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Lisewo, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Do pobrania:

Przypominamy, że odbiór nieczystości płynnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lisewo możliwy jest wyłącznie przez firmy posiadające zezwolenie Wójta Gminy Lisewo na ich odbiór.

Załączniki

Powiadom znajomego