W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Uchwała nr LXIII/417/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Lisewo
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029
na podstawie art. 226-227, 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwala się co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lisewo na lata 2024 – 2029 uchwalonej uchwałą Nr LXII/398/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029; otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2029. Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań z tytuł umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;

3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także uprawnienia do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie przedsięwzięć; o których mowa w zdaniu pierwszym; w tym wkładu własnego oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów na dofinansowanie projektów w zakresie polityki spójności.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Goliński

Załączniki

Powiadom znajomego