W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Uchwała nr LXIV/419/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Lisewo
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Lisewie na realizację zadania pn. „Konserwacja polichromii ściennych na sufitach i suficie prezbiterium Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie - II etap.” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
na podstawie art. 7 ust.1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w zw. z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) oraz uchwały Nr LXIII/416/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. z 2024r. poz. 853) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. 1. Udziela się dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Lisewie w wysokości 296 212,83 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwanaście złotych 83/100) na realizację zadania pn. „Konserwacja polichromii ściennych na sufitach i suficie prezbiterium Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie – II etap” obejmującego prace przy zabytku wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 30 listopada 1929r., I.E. 25180/29, nr rejestru zabytków woj. Toruńskiego A/18/17 i do księgi rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem A/388.

2. Na przyznaną dotację składają się: środki przyznane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 290 288,57 zł, co stanowi 98 % dotacji, oraz środki własne z budżetu Gminy Lisewo na 2024 r. w wysokości 5924,26 zł co stanowi 2% dotacji.

3. Zakres prac objętych kosztorysem dotyczy następujących zabiegów : Odsłanianie malowideł, zabezpieczenie osłabionych fragmentów malowideł, utrwalenie osypującej się warstwy malarskiej, podklejenie łuszczącej się warstwy malarskiej z zaprawą, usunięcie przemalowań, wzmocnienie tynku o osłabionej strukturze, dezynfekcja malowideł, dezynsekcja powierzchni malowideł i tynków, usunięcie wtórnych nawarstwień, konsolidacja tynków z podłożem, uzupełnienie ubytków w tynku, położenie pobiał, wykonanie retuszy i rekonstrukcji, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej.

§ 2. Szczegółowe zasady udzielenia i rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie o udzielenie dotacji zawartej przez Gminę Lisewo z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie.

§ 3. Przekazanie i rozliczenie udzielonej dotacji odbędzie się na zasadach określonych w uchwale nr LXIII/416/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. z 2024r. poz. 853).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Goliński

Załączniki

Powiadom znajomego