W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Uchwała nr LXV/426/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Lisewo
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lisewo
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) w związku z art. 15 ust. 1, ust. 1a pkt.1 i ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2024 r. poz.233 z póżn.zm.), uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2024.2266

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Lisewo, za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od zgłoszenia wyjazdu z jednostki, który uczestniczył:

1) w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej – 21,00 zł;
2) w szkoleniu – 8,00 zł;
3) w ćwiczeniach – 6,00 zł.

§ 2. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z Gminy Lisewo, o których mowa w art.9 ust.2 pkt.1 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia w wysokości 7,00 zł

§ 3. Uchwała ma zastosowanie do obliczania wysokości ekwiwalentu należnego strażakom ratownikom oraz kandydatom na strażaków ratowników z jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lisewo od dnia 1 stycznia 2024 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXIX/262/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lisewo uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach, zmieniona uchwałą nr XLVI/300/2022 Rady Gminy Lisewo za dnia 19 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lisewo uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Goliński

Załączniki

Powiadom znajomego