W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Uchwała nr IV/23/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Lisewo
z dnia
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721) oraz art. 97 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2754, z 2023 r. poz. 535, poz. 901, poz. 1693, poz. 1938 i poz. 2760 oraz z 2024 r. poz. 743), uchwala się co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności w zakresie zadań własnych za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych mieszkańców Gminy Lisewo.

§ 2. 1. Opłatę za pobyt w ośrodku wsparcia, mieszkaniu treningowym lub wspomaganym ponosi osoba, której dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

2. Opłata ponoszona jest w granicach określonych poniższą tabelą.

Dochód (w stosunku do ustawowego kryterium dochodowego) Wysokość odpłatność (w odniesieniu do dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej)
powyżej 100 % do 150 % do 50 %
powyżej 150 % do 200 % powyżej 50 % do 75 %
powyżej 200 % powyżej 75 % do 100%

3. W przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych albo schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie ma zastosowania ust. 1.

4. Opłata dla osób wymienionych w ust. 3 ponoszona jest w granicach określonych poniższą tabelą.

Dochód (w stosunku do ustawowego kryterium dochodowego) Wysokość odpłatność (w odniesieniu do dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej) Wysokość odpłatność (w odniesieniu do dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej)
  Schronisko dla osób bezdomnych Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
poniżej 100% do 30% do 50%
powyżej 100 % do 150 % do 75 % do 75 %
powyżej 150 % powyżej 75 % do 100 % powyżej 75 % do 100 %

§ 3. 1. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia, mieszkaniu treningowym lub wspomaganym. W przypadku, gdy pobyt nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza się proporcjonalnie do ilości dni pobytu, tj. dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

2. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach treningowych lub wspomaganych jaką ponosi osoba skierowana nie może być wyższa niż dochód tej osoby, jak również nie może przekroczyć miesięcznego kosztu jej pobytu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXII/136/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 września 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Wojdyła

Załączniki

Powiadom znajomego