W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Uchwała nr XXXVI/245/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Lisewo
z dnia
w sprawie zasad wnoszenia i cofania udziałów i akcji
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 7026

Treść

§ 1. Uchwała określa zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Gminę Lisewo.

§ 2. 1. Objęcie udziałów i akcji może nastąpić w zamian:

1) za wkłady pieniężne - do wysokości kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Lisewo na dany rok budżetowy, chyba że środki na ten cel pochodzą z zewnętrznych źródeł finansowania, w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa;

2) wkłady niepieniężne (aporty) w postaci składników mienia Gminy Lisewo, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogą stanowić wkład niepieniężny.

2. Przedmiotem wkładu niepieniężnego mogą być majątkowe i rzeczowe składniki majątku Gminy Lisewo.

3. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów lub akcji w spółce powinno być poprzedzone jego wyceną dokonaną stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Wyceny majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego dokonuje rzeczoznawca majątkowy posiadający wymagane uprawnienia.

4. Wyceny, o której mowa w ust. 3, można nie dokonywać, gdy przedmiot wkładu posiada wartość księgową, jako składnik mienia komunalnego Gminy Lisewo, jest efektem zakończonego zadania inwestycyjnego, został nabyty na podstawie umów lub faktur potwierdzających jego nabycie lub istnieje możliwość ustalenia jego wartości na podstawie poniesionych nakładów.

§ 3. Na każde objęcie, cofnięcie, zbycie udziałów lub akcji Wójt Gminy Lisewo zobowiązany jest uzyskać zgodę Radę Gminy Lisewo na sesji poprzedzającej objęcie, cofnięcie lub zbycie udziałów i akcji. Zgoda Rady Gminy Lisewo zawiera dane o przewidywanej ilości oraz wartości objętych, cofniętych lub zbytych udziałów i akcji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Goliński

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane