W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Uchwała nr XL/270/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Lisewo
z dnia
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie Na podstawie
na podstawie art. 9 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1296, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 1 i poz. 66), uchwala się co następuje:
status uchwały obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2216

Treść

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie będącego załącznikiem do Uchwały nr III/22/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie, zmienionym Uchwałą nr XXIII/155/2020 Rady Gminy Lisewo w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie oraz Uchwałą nr XXXVII/247/2022 Rady Gminy Lisewo w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie, wprowadza się następujące zmiany:

1) W rozdziale 1 w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 21 w brzmieniu: "21) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.)."

2) W rozdziale 2 w § 4 ust. 3 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: "11) realizacji pomocy o charakterze socjalnym oraz świadczeń wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

3) W rozdziale 2 w §5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Zadania gminy zlecone z zakresu administracji rządowej, Ośrodek wykonuje zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Goliński

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane